Rahapeliautomaattien ja automaattipelien haittojen hallinta : Rahapelien toimeenpanosta aiheutuvien haittariskien ja haittojen arviointiryhmän päätelmät haittojen hallinnan tehostamistarpeista ja ryhmänohjauksessa tehty selvitys

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/321365

Citation

Heiskanen , M , Hellman , M , Jaakkola , T , Kinnunen , J , Levitski , A , Lerkkanen , T , Marionneau , V , Oksanen , A , Pajula , M & Salonen , A 2020 , Rahapeliautomaattien ja automaattipelien haittojen hallinta : Rahapelien toimeenpanosta aiheutuvien haittariskien ja haittojen arviointiryhmän päätelmät haittojen hallinnan tehostamistarpeista ja ryhmänohjauksessa tehty selvitys . Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita , Nro 2020:25 , Sosiaali- ja terveysministeriö , Helsinki . < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-6873-8 >

Title: Rahapeliautomaattien ja automaattipelien haittojen hallinta : Rahapelien toimeenpanosta aiheutuvien haittariskien ja haittojen arviointiryhmän päätelmät haittojen hallinnan tehostamistarpeista ja ryhmänohjauksessa tehty selvitys
Alternative title: The control of harm caused by slot machines and slot machine games : A report assembled by the group for assessments of harm and risk potential related to running of gambling operations, with conclusions by the group regarding the need for more effective measures
Author: Heiskanen, Maria; Hellman, Matilda; Jaakkola, Tapio; Kinnunen, Jani; Levitski, Andres; Lerkkanen, Tuulia; Marionneau, Virve; Oksanen, Atte; Pajula, Mari; Salonen, Anne
Contributor organization: Yliopiston johto
Sosiologia
CEACG-yksikkö
Helsinki Inequality Initiative (INEQ)
Publisher: Sosiaali- ja terveysministeriö
Date: 2020-10-23
Language: fin
Number of pages: 105
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita
ISBN: 978-952-00-6873-8
ISSN: 2242-0037
URI: http://hdl.handle.net/10138/321365
Abstract: Raportti tarkastelee rahapeliautomaattien ja automaattipelien sosiaalisten, taloudellisten ja terveydellisten haittojen hallintaa rahapelien toimeenpanon keskeisten ulottuvuuksien kautta. Raportin I osa sisältää STM:n yhteydessä toimivan rahapelien toimeenpanoa haittariskien näkökulmasta tarkastelevan arviointiryhmän päätelmät siitä, kuinka haittojen hallintaa tulisi toteuttaa ja tehostaa. Keskeinen päätelmä on, että toimeenpanoa koskevissa ratkaisuissa tulisi tarkastella haittoihin vaikuttavia eri ulottuvuuksia yhdessä parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Nämä ulottuvuudet ovat: 1) pelien piirteet ja rahapeliautomaattien ominaisuudet, 2) pelirajoitukset ja pelaamisen hallintakeinot sekä 3) rahapeliautomaattien ja automaattipelien saatavuus ja saavutettavuus. Rahapelien suoran toimeenpanon lisäksi tähän kokonaisuuteen kuuluu myös 4) rahapelien markkinointi. Raportin II osa muodostuu arviointiryhmän ohjauksessa tehdystä selvityksestä, johon on koottu tutkimustietoa ja maaesimerkkejä haittojen hallinnasta. Selvitysosaan kootun aiemman tutkimustiedon pohjalta voidaan todeta rahapeliautomaattien ja automaattipelien aiheuttavan merkittäviä haittoja Suomessa ja kansainvälisesti. Muun muassa pelien ja peliympäristöjen piirteet, nopeus ja pelaamisen jatkuvuutta korostavat tekijät lisäävät pelihaittoja. Myös pelien laaja saatavuus vaikuttaa olevan yhteydessä haittojen määrään. Saatavuuden rajoittamisen ohella pakollinen tunnistautuminen ja pelaamisen seurantadatan hyödyntäminen rajoitusten asettamisessa edistävät aiemman tutkimuksen mukaan pelaamisen hallintaa.This report discusses the control of harm caused by slot machines and slot machine games through the central elements in carrying the games into effect. Part I of the report consists of the assessment group’s conclusions on how the regulation of games should to be conducted and enhanced in order to mitigate harms. A central conclusion is that it is imperative in policy to take simultaneous account of the multiple relational dimensions seen to affect outcomes. Relational dimensions include 1) the characteristics of individual slot machine games, 2) game restrictions and opportunities for self-exclusion, as well as 3) the availability and accessibility of individual slot machines and games. Besides direct measures, 4) gambling availability brought about through advertising is also included in this composition. Part II of the report comprises an inquiry into slot machines and slot machine games from a harm perspective. It includes cases of how other countries have controlled gambling-related harm. Based on the previous research data compiled in the report, it is apparent that slot machines and automated games cause significant harms in both Finland and internationally alike. Among other aspects, the features of the games and game environments, the speed of successive game instances and especially the factors emphasizing the continuity of gaming have been associated with gambling related harms. The wide availability of games also appears to be an associated risk factor. Based on prior research, mandatory identification and the tracking of gaming data enables the use of effective gambling management tools, along with restrictions in availability of the games.
Subject: 5141 Sosiologia
pelaaminen
veikkaus
yksinoikeudet
pelihaitat
rahapelihaitat
rahapelipolitiikka
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
STM_2020_25_rap.pdf 2.223Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record