Lyhyeen ostopalvelupsykoterapiaan ohjattujen potilaiden hoitoon pääsyn kesto : HUS Psykoterapian laaturekisteriaineisto vuosilta 2018-2019

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/321369

Lähdeviite

Wahlstedt , H , Rosenström , T , Stenberg , J-H & Saarni , S 2020 , ' Lyhyeen ostopalvelupsykoterapiaan ohjattujen potilaiden hoitoon pääsyn kesto : HUS Psykoterapian laaturekisteriaineisto vuosilta 2018-2019 ' , Duodecim , Vuosikerta. 136 , Nro 18 , Sivut 2075-2082 . < https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo15797.pdf >

Julkaisun nimi: Lyhyeen ostopalvelupsykoterapiaan ohjattujen potilaiden hoitoon pääsyn kesto : HUS Psykoterapian laaturekisteriaineisto vuosilta 2018-2019
Tekijä: Wahlstedt, Henri; Rosenström, Tom; Stenberg, Jan-Henry; Saarni, Suoma
Tekijän organisaatio: Psykologian ja logopedian osasto
Käyttäytymistieteet
Kognition, oppimisen, opetuksen ja kommunikaation tohtoriohjelma
Psykiatrian osasto
Doctoral Programme in Clinical Research
Clinicum
HUS Psykiatria
Päiväys: 2020
Kieli: fin
Sivumäärä: 8
Kuuluu julkaisusarjaan: Duodecim
ISSN: 0012-7183
URI: http://hdl.handle.net/10138/321369
Tiivistelmä: JOHDANTO : Psykoterapia on keskeinen mielenterveyden häiriöiden hoitomuoto. Hoitoon pääsyn kestoa voidaan pitää yhtenä sen saatavuuden ja saavutettavuuden tärkeimmistä indikaattoreista. Aihetta koskeva tieto on kuitenkin hyvin puutteellista kotimaisten psykoterapiapalveluiden osalta. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin HUS:n lyhyiden ostopalvelupsykoterapioiden odotusaikoja ja niihin liittyviä tekijöitä. MENETELMÄT : HUS Psykiatrian psykoterapian laaturekisterin aineistosta muodostettiin 819 potilaan aineisto. Analyyseissä käytettiin Kaplan-Meierin estimaattoria ja Coxin suhteellisen vaaran regressiomallia. TULOKSET : Mallin perusteella 20 % potilaista aloittaa psykoterapian noin kuukauden ja puolet noin kolmen kuukauden kuluessa lähetteestä. Perusterveydenhuollosta lähetetyt potilaat ja ne, joille on päädiagnoosin lisäksi kirjattu oheisdiagnoosi, pääsevät muita hitaammin hoitoon. PÄÄTELMÄT : Hoitoon pääsyä kolmen kuukauden kuluessa voidaan pitää kohtuullisena lyhyen ostopalvelupsykoterapian osalta. Vain noin puolet potilaista aloittaa hoidon tässä ajassa, mikä kertoo merkittävästä kehittämistarpeesta. Psykoterapiaan pääsyn seurantaa tulee kehittää valtakunnallisesti.
Kuvaus: Vertaisarvioitu. English summary. Teema : psykoterapia lääketieteessä.
Avainsanat: Psychotherapy, Brief
Outsourced Services
Time-to-Treatment
Waiting Lists
Mental Disorders
+therapy
Primary Health Care
Comorbidity
Registries
515 Psykologia
3124 Neurologia ja psykiatria
Vertaisarvioitu: Kyllä
Pääsyrajoitteet: openAccess
Rinnakkaistallennettu versio: publishedVersion


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
duo15797.pdf 220.8KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot