Lyhyeen ostopalvelupsykoterapiaan ohjattujen potilaiden hoitoon pääsyn kesto : HUS Psykoterapian laaturekisteriaineisto vuosilta 2018-2019

Show simple item record

dc.contributor.author Wahlstedt, Henri
dc.contributor.author Rosenström, Tom
dc.contributor.author Stenberg, Jan-Henry
dc.contributor.author Saarni, Suoma
dc.date.accessioned 2020-11-11T12:00:01Z
dc.date.available 2020-11-11T12:00:01Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Wahlstedt , H , Rosenström , T , Stenberg , J-H & Saarni , S 2020 , ' Lyhyeen ostopalvelupsykoterapiaan ohjattujen potilaiden hoitoon pääsyn kesto : HUS Psykoterapian laaturekisteriaineisto vuosilta 2018-2019 ' , Duodecim , Vuosikerta. 136 , Nro 18 , Sivut 2075-2082 . < https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo15797.pdf >
dc.identifier.other PURE: 150931346
dc.identifier.other PURE UUID: 00beb1d4-2331-4f4a-8c48-c86b7757c2e7
dc.identifier.other RIS: urn:0D89C989567925CF98019C786D74EC60
dc.identifier.other ORCID: /0000-0001-8277-3776/work/83435027
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/321369
dc.description Vertaisarvioitu. English summary. Teema : psykoterapia lääketieteessä.
dc.description.abstract JOHDANTO : Psykoterapia on keskeinen mielenterveyden häiriöiden hoitomuoto. Hoitoon pääsyn kestoa voidaan pitää yhtenä sen saatavuuden ja saavutettavuuden tärkeimmistä indikaattoreista. Aihetta koskeva tieto on kuitenkin hyvin puutteellista kotimaisten psykoterapiapalveluiden osalta. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin HUS:n lyhyiden ostopalvelupsykoterapioiden odotusaikoja ja niihin liittyviä tekijöitä. MENETELMÄT : HUS Psykiatrian psykoterapian laaturekisterin aineistosta muodostettiin 819 potilaan aineisto. Analyyseissä käytettiin Kaplan-Meierin estimaattoria ja Coxin suhteellisen vaaran regressiomallia. TULOKSET : Mallin perusteella 20 % potilaista aloittaa psykoterapian noin kuukauden ja puolet noin kolmen kuukauden kuluessa lähetteestä. Perusterveydenhuollosta lähetetyt potilaat ja ne, joille on päädiagnoosin lisäksi kirjattu oheisdiagnoosi, pääsevät muita hitaammin hoitoon. PÄÄTELMÄT : Hoitoon pääsyä kolmen kuukauden kuluessa voidaan pitää kohtuullisena lyhyen ostopalvelupsykoterapian osalta. Vain noin puolet potilaista aloittaa hoidon tässä ajassa, mikä kertoo merkittävästä kehittämistarpeesta. Psykoterapiaan pääsyn seurantaa tulee kehittää valtakunnallisesti. en
dc.format.extent 8
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartof Duodecim
dc.rights.uri info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Psychotherapy, Brief
dc.subject Outsourced Services
dc.subject Time-to-Treatment
dc.subject Waiting Lists
dc.subject Mental Disorders
dc.subject +therapy
dc.subject Primary Health Care
dc.subject Comorbidity
dc.subject Registries
dc.subject 515 Psykologia
dc.subject 3124 Neurologia ja psykiatria
dc.title Lyhyeen ostopalvelupsykoterapiaan ohjattujen potilaiden hoitoon pääsyn kesto : HUS Psykoterapian laaturekisteriaineisto vuosilta 2018-2019 fi
dc.type Artikkeli
dc.contributor.organization Psykologian ja logopedian osasto
dc.contributor.organization Käyttäytymistieteet
dc.contributor.organization Kognition, oppimisen, opetuksen ja kommunikaation tohtoriohjelma
dc.contributor.organization Psykiatrian osasto
dc.contributor.organization Doctoral Programme in Clinical Research
dc.contributor.organization Clinicum
dc.contributor.organization HUS Psykiatria
dc.description.reviewstatus Peer reviewed
dc.relation.issn 0012-7183
dc.rights.accesslevel openAccess
dc.type.version publishedVersion
dc.identifier.url https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo15797.pdf

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
duo15797.pdf 220.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record