Generic and Nonbinary Pronouns : Usage, Acceptability and Attitudes

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6832-0
Title: Generic and Nonbinary Pronouns : Usage, Acceptability and Attitudes
Author: Hekanaho, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Languages
Doctoral Programme in Language Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-12-08
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6832-0
http://hdl.handle.net/10138/321581
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This dissertation examines present-day generic and nonbinary uses of English 3rd person singular pronouns from a sociolinguistic perspective. Investigated are generic uses of singular they, he, she, he or she, and the neopronouns ze and xe. In addition, singular they, ze and xe are studied in nonbinary contexts. What connects these pronouns is their relevance to gender-fair language use; who is allowed representation in language? With data from a large online survey (n=1128), the study explores both types of pronouns from three related aspects: usage, acceptability, and attitudes. The participants include both cisgender and transgender participants, and both native and non-native speakers of English, the latter comprising native Finnish and Swedish speakers. The survey produced both quantitative (usage, acceptability) and qualitative data (attitudes). The participants’ attitudes towards the pronouns are explored using thematic analysis, while logistic regression analysis is employed to investigate the effect of the background variables (e.g. age, gender) on usage and acceptability. The results demonstrate overwhelming support for singular they in both generic and nonbinary contexts. In generic contexts, gendered pronouns were rejected as gender-exclusive, whereas singular they was preferred specifically for its inclusivity and ease of use. In nonbinary contexts, while many participants objected to nonbinary pronouns in general, singular they was accepted considerably more often than either of the neopronouns. Nonbinary pronouns were most often rejected due to perceiving gender as a binary construct. In contrast, supporters of nonbinary pronouns recognized the role of language in providing representation to individuals, arguing that any pronoun a person chooses for themselves should be acceptable. The nonbinary participants (n=79) also favored they over the neopronouns as their personal pronoun. These participants elaborated on their relationship with pronouns, revealing a strong but complex relationship between pronouns and identity. Overall, these responses highlighted the importance of using a person’s chosen pronouns. The participants described feelings of validation and acknowledgment when others respected their pronouns, and feelings of invalidation and alienation when others misgendered them or refused to use their pronouns.Tässä väitöstutkimuksessa tarkastellaan englannin kielen yksikön kolmannen persoonan pronomineja sosiolingvistisestä näkökulmasta. Englannin pronomineihin kuuluu sekä sukupuolittuneita että sukupuolineutraaleja pronomineja. Tarkastelussa ovat geneerisissä eli yleistävissä viittauksissa käytettävät pronominit he, she, he or she, yksiköllinen they, sekä uudispronominit ze ja xe (esim. A child loves their mother). Lisäksi pronomineja they, ze ja xe tutkitaan muunsukupuolisiin viitattaessa (esim. Chris loves zir mother). Kaikkia näitä pronomineja yhdistää niiden tärkeys sukupuolten kielellisen tasa-arvon kannalta; keillä on oikeus näkyvyyteen kielessä? Pronomineja tutkitaan laajan kyselytutkimuksen avulla, johon vastasi 1128 osallistujaa. Kyselyssä mitattiin pronominien käyttöä, hyväksyttävyyttä ja asenteita pronomineja kohtaan. Kyselyyn osallistui sekä englantia natiivikielenään puhuvia että suomea ja ruotsia natiivikielinään puhuvia cissukupuolisia ja transsukupuolisia englannin kielenkäyttäjiä. Tutkimus vahvistaa yksiköllisen they:n olevan yleisin ja hyväksytyin pronomini geneerisissä viittauksissa. Sukupuolittuneiden pronominien käyttö taasen näyttää vähentyneen verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin. Sukupuolittuneita pronomineja vastustettiin ennen kaikkea siksi, että ne koettiin syrjiviksi (gender exclusive). Yks. they:tä vastaajat taasen kuvailivat tasa-arvoiseksi (gender inclusive). Monet cissukupuoliset vastaajat vastustivat muunsukupuolisiin viittavia pronomineja voimakkaasti, kokien ne oudoiksi. Tulokset osoittivatkin selkeästi, että yksiköllinen they oli vastaajien mielestä parempi vaihtoehto kuin uudispronominit (ze, xe). Myös valtaosa muunsukupuolisista vastaajista ilmoitti käyttävänsä they:tä omana pronomininaan, ja vain harva suosi uudispronomineja. Erityisesti muunsukupuolisten osallistujien vastaukset korostivat pronominien tärkeyttä, paljastaen kuitenkin myös monitahoisen yhteyden pronominien ja identiteetin välillä. Osa vastaajista kertoi käyttävänsä eri pronomineja eri tilanteissa. Esimerkiksi perinteisiä pronomineja (he, she) suositaan silloin, kun ei haluta paljastaa omaa muunsukupuolisuutta muille turvallisuuden vuoksi. Kaiken kaikkiaan tutkimus tuotti uutta tietoa pronomineista ja niiden merkityksestä. Pronominien käyttö ei ole neutraalia, vaan viestii kielenkäyttäjien asenteista ja siitä, miten tasa-arvoiseen kielenkäyttöön suhtaudutaan.
Subject: englannin kieli
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hekanaho_laura_dissertation_2020.pdf 8.050Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record