Ihmisperäiseen materiaaliin perustuvan keksinnön patentoitavuus perus- ja ihmisoikeuksien kannalta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6801-6
Title: Ihmisperäiseen materiaaliin perustuvan keksinnön patentoitavuus perus- ja ihmisoikeuksien kannalta
Author: Hanninen, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Doctoral Programme in Law
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-12-10
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6801-6
http://hdl.handle.net/10138/321661
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: In the last couple of decades there have been considerable advances in the field of biotechnology, and biochemistry and gene technology have become especially important in relation to their potential applications in alleviating human suffering by the way of, for example, curing previously incurable diseases. This makes the field very interesting from the viewpoint of gaining patent protection for inventions which could produce vast financial profit. Simultaneously, the significance and consideration of fundamental and human rights has increased. The patentability of human based material in relation to fundamental and human rights is a legal research the aims of which are to systematize the legal rules affecting the patentability of inventions concerning human based material in Finland as well as analyze whether there are fundamental and human rights norms that are seemingly (in a way that can be resolved by means of interpretation) or actually in conflict with them. Furthermore, the study addresses the question of what is meant by the concepts of human dignity and personal autonomy in connection with the patentability of inventions in which human based material is used and what is the legal status of persons that have donated their material which is used in the inventions. The perspective of the research is of Finnish law but in a European context, as Finland is a member state of the European Union as well as the Council of Europe. The research has been conducted using the doctrinal approach in order to, as mentioned above, give systematic exposition to the legal rules and principles governing the research topic. Although the patent system and fundamental and human rights have traditionally been treated as separate and unrelated, according to the author it seems clear that in today’s world they cannot be understood this way anymore. Instead, they overlap and intertwine in many ways, and should be viewed as one systematic unity. Patent law in general must be interpreted taking into consideration the principles protected by fundamental and human rights norms. Especially, when material of human origin is utilized in connection with an invention intended to be patented, the protection of the individual human being donating the material, including their human dignity and the rights and fundamental freedoms, should always be a priority. This may, in certain situations, result in limitations of the patentability of inventions utilizing material of human origin. The interrelation between patentability legislation concerning biotechnological inventions should be emphasized also in the practice of patent authorities. Fundamental and human rights should at least function as a standard against which the morality of the commercial exploitation of inventions need to be compared. At the moment there are still some issues to this regard to be resolved.Bioteknologia-ala on viime vuosikymmenten aikana edennyt harppauksin, ja biokemian ja geeniteknologian sovelluksista on tullut erityisen merkityksellisiä niihin sisältyvien mahdollisuuksien vuoksi. Esimerkiksi aiemmin parantumattomina pidettyjä sairauksia voidaan niiden ansiosta ehkä tulevaisuudessa parantaa. Nämä mahdollisuudet tekevät bioteknologia-alasta erityisen kiinnostavan patentoinnin näkökulmasta, sillä alan keksinnöillä on runsaasti kaupallista potentiaalia. Samanaikaisesti kuitenkin myös perus- ja ihmisoikeuksien merkitys ja huomioon ottaminen on Suomessa ja Euroopassa jatkuvasti lisääntynyt. Tutkimus tähtää ihmisperäiseen materiaaliin perustuvien keksintöjen patentoitavuutta Suomessa koskevien oikeussääntöjen systematisointiin sekä sen selvittämiseen, ovatko ne joiltain osin ristiriidassa perus- ja ihmisoikeusnormien kanssa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden käsitteitä ihmisperäiseen materiaaliin perustuvien keksintöjen patentoinnin yhteydessä ja selvitetään tällaisia keksintöjä varten biologista materiaaliaan luovuttaneiden henkilöiden oikeusasemaa. Vaikka patenttijärjestelmää on perinteisesti pidetty perus- ja ihmisoikeussääntelystä irrallisena, tutkimuksessa on omaksuttu näkökulma, jonka mukaan näitä ei voida nykymaailmassa tarkastella toisistaan erillään. Sen sijaan ne ovat toistensa kanssa tiiviissä vuorovaikutuksessa, ja ne tulisi käsittää yhtenä systemaattisena kokonaisuutena. Patenttioikeutta tulisi yleisesti ottaen aina tulkita ottaen huomioon perus- ja ihmisoikeusnormeista johtuvat vaatimukset. Erityisesti patentoitaessa keksintöjä, joissa on hyödynnetty ihmisestä peräisin olevaa materiaalia, olisi materiaaliaan luovuttaneen henkilön perus- ja ihmisoikeudet huomioitava asianmukaisesti niin patenttia hakevien tahojen kuin patenttiviranomaisten toimesta. Tällä hetkellä tämä ei kaikilta osin riittävällä tasolla toteudu.
Subject: oikeustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hanninen_minna_väitöskirja_2020.pdf 2.787Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record