Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2018–2019

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5238-2 http://hdl.handle.net/10138/321712

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_44_Ymparistolupapaatokset 2018_2019.pdf 1.185Mb PDF View/Open
Title: Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2018–2019
Author: Attila, Mikko; Huotari, Essi; Lardot, Sofia
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2020
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 44/2020
ISBN: 978-952-11-5238-2
ISSN: 1796-1726
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5238-2
http://hdl.handle.net/10138/321712
Abstract: Valtion ympäristölupaviranomainen (eli neljä aluehallintovirastoa) antoi vuonna 2018 yhteensä 619 ja vuonna 2019 yhteensä 629 ympäristönsuojelulain mukaista lupapäätöstä. Näiden lisäksi myös kunnissa annettiin huomattava määrä ympäristölupia ympäristövaikutuksiltaan pienemmille toiminnoille. Eniten lupia annettiin eläinsuojille, jätteiden käsittelylle sekä turvetuotannolle, jotka yhdessä kattoivat noin 60 % kaikista annetuista luvista. Lupia annettiin runsaasti myös energian tuotantoon, malmien ja mineraalien kaivamiseen ja tuotantoon sekä jätevedenpuhdistamoille. Ympäristölupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2018 oli 15,1 kuukautta ja vuonna 2019 13,2 kuukautta. Asianosaisten muistutuksia ja mielipiteitä jätettiin lukumääräisesti eniten turvetuotannon hakemuksiin liittyen. Valitus jätettiin vuonna 2018 viidesosasta ja vuonna 2019 runsaasta kymmenenosasta lupapäätöksiä. Turvetuotannon ohella eniten valitettiin jätteiden käsittelyn luvista.
Subject (yso): ympäristönsuojelulaki
lainsäädäntö
ympäristöluvat
päätökset
hakemukset
viranomaiset
valtio


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record