Vantaanjoen Vanhankaupunginkosken padon yläpuolisten sedimenttien geokemiallinen koostumus ja määrä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011204532
Title: Vantaanjoen Vanhankaupunginkosken padon yläpuolisten sedimenttien geokemiallinen koostumus ja määrä
Author: Edasi, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011204532
http://hdl.handle.net/10138/321772
Thesis level: master's thesis
Abstract: Helsingin kaupunki on pohtinut Vanhankaupunginkosken padon mahdollista purkamista, jotta Vanhankaupungin koski voitaisiin kunnostaa virkistäytymiskäyttöön. Padon purkamisella olisi positiivinen vaikutus alueen luonnolle sillä koskissa viihtyvät kalat saisivat suuremman lisääntymisalueen käyttöönsä. Vantaanjoki on vahvasti kuormittunut ihmistoiminnasta ja koko valuma-alueella on harjoitettu maataloutta ja teollisuutta. Tämän takia padon taakse kertyneet pohjasedimentit voivat sisältää pilaantuneen maan metalleja, jotka vapautuisivat Vanhankaupunginlahteen padon purkamisen myötä. Sedimenttinäytteitä kerättiin 14 kohteesta padon pohjoispuolelta Vantaanjoen yläjuoksulta. Seitsemässä sedimenttisarjassa pohjasedimentin paksuus vaihteli 70 ja 196 senttimetrin välillä. Kahdessa pohjoisimmassa sedimenttisarjassa oli nähtävissä jokisedimenttien vaihettuminen litoraalisiksi sedimenteiksi. Viikintien eteläpuolella patoaltaassa ei havaittu sedimentaatiota. Sedimenttinäytteet analysoitiin pilaantuneen maan metallien tutkimiseksi induktiivisesti kytketyllä massaspektrometrillä. Analyysi suoritettiin 113 näytteelle, jotka valmistettiin seitsemän sedimenttisarjan jokaisesta kerroksesta. ICP-MS-analyysissa mitattuja PIMA-pitoisuuksia verrattiin Suomen Valtioneuvoston PIMA-asetuksessa (214/2007) säädettyihin pitoisuuksiin. Asetuksessa jokaiselle PIMA-metallille on asetettu kynnysarvo sekä alempi ja ylempi ohjearvo. ICP-MS-analyysin tuloksista kynnysarvo ylittyi mitatuista 113 näytteestä arseenilla 93, kadmiumilla 14, koboltilla 4, kromilla 33, kuparilla 4, lyijyllä 38, nikkelillä 7 ja sinkillä 18 näytteellä. Alempi ohjearvo ylittyi kromilla kuudessa, lyijyllä kahdeksassa ja sinkillä 20 näytteessä. Ylemmän ohjearvon ylityksiä ei havaittu millään metallilla. Kohonneet pitoisuudet sijaitsivat pienellä alueella lähellä kohtaa, jossa Vantaanjoki haarautuu itäiseen ja läntiseen uomaan. Pilaantuneen maan metallien pitoisuudet ylittivät kynnysarvon monilla metalleilla ja alempi ohjearvo ylittyi kromilla, lyijyllä ja sinkillä. Vanhankaupunginkosken patoaltaasta mitatut metallipitoisuudet eivät kuitenkaan eroa Töölönlahdesta ja Laajalahdesta mitatuista metallipitoisuuksista. Hieman kohonneiden pitoisuuksien takia alueen pilaantuneisuutta ja puhdistuksen tarvetta tulisi kuitenkin arvioida.
Subject: Vanhankaupunginkosken patoallas
PIMA
ICP-MS
metallipitoisuus
Discipline: Geologia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Edasi_Anna_Pro_gradu.pdf 5.663Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record