Maahanmuutajataustaisten lasten varhaisten matemaattisten taitojen interventiotutkimus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/321791

Citation

Westerholm , A & Aunio , P 2018 , ' Maahanmuutajataustaisten lasten varhaisten matemaattisten taitojen interventiotutkimus ' , NMI-bulletin , Vuosikerta. 28 , Nro 3 , Sivut 32-48 . < https://bulletin.nmi.fi/2018/11/23/maahanmuuttajataustaisten-lasten-varhaisten-matemaattisten-taitojen-interventiotutkimus/ >

Title: Maahanmuutajataustaisten lasten varhaisten matemaattisten taitojen interventiotutkimus
Author: Westerholm, Alma; Aunio, Pirjo
Contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto
Date: 2018
Language: fin
Number of pages: 19
Belongs to series: NMI-bulletin
ISSN: 1236-2778
URI: http://hdl.handle.net/10138/321791
Abstract: Varhaiset matemaattiset taidot ennustavat vahvasti sitä, kuinka lapsi oppii matematiikkaa myöhemmin. Tässä tutkimuksessa tutkittiin ThinkMath-harjoitusohjelman (Mononen & Aunio, 2012) vaikutusta maahanmuuttajataustaisten esikoululaisten matemaattisten taitojen oppimiseen. Varhaisten matemaattisten taitojen interventio-ohjelmaa muokattiin lisäämällä siihen motivointia sekä ohjaavaa puhetta, sillä näiden on kansainvälisissä tutkimuksissa havaittu pienen ryhmäkoon lisäksi olevan keskeisiä piirteitä tuettaessa maahanmuuttajataustaisten lasten varhaisia matemaattisia taitoja. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, voidaanko intensiivisellä harjoitusohjelmalla tukea maahanmuuttajataustaisten lasten varhaisia matemaattisia taitoja. Tutkimus tehtiin pääkaupunkiseudulla, ja tutkittavana oli esiopetusryhmään integroituja valmistavaa opetusta saavia lapsia. Lasten varhaisten matemaattisten taitojen osaamista mitattiin Lukukäsitetestillä (Van Luit, Van de Rijt & Aunio, 2006) ennen interventio-ohjelman aloittamista, heti intervention jälkeen ja viisi viikkoa intervention päättymisen jälkeen. Interventioryhmään kuuluneiden maahanmuuttajataustaisten lasten matemaattiset taidot paranivat interventio-ohjelman aikana. Oppimisen lisääntyminen näkyi myös viivästetyssä mittauksessa harjoittelun jo loputtua.
Subject: 516 Kasvatustieteet
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Bulletin_2018_3_westerholm.pdf 740.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record