Maahanmuutajataustaisten lasten varhaisten matemaattisten taitojen interventiotutkimus

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/321791

Citation

Westerholm , A & Aunio , P 2018 , ' Maahanmuutajataustaisten lasten varhaisten matemaattisten taitojen interventiotutkimus ' , NMI-bulletin , Vuosikerta. 28 , Nro 3 , Sivut 32-48 . < https://bulletin.nmi.fi/2018/11/23/maahanmuuttajataustaisten-lasten-varhaisten-matemaattisten-taitojen-interventiotutkimus/ >

Titel: Maahanmuutajataustaisten lasten varhaisten matemaattisten taitojen interventiotutkimus
Författare: Westerholm, Alma; Aunio, Pirjo
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto
Datum: 2018
Språk: fin
Sidantal: 19
Tillhör serie: NMI-bulletin
ISSN: 1236-2778
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/321791
Abstrakt: Varhaiset matemaattiset taidot ennustavat vahvasti sitä, kuinka lapsi oppii matematiikkaa myöhemmin. Tässä tutkimuksessa tutkittiin ThinkMath-harjoitusohjelman (Mononen & Aunio, 2012) vaikutusta maahanmuuttajataustaisten esikoululaisten matemaattisten taitojen oppimiseen. Varhaisten matemaattisten taitojen interventio-ohjelmaa muokattiin lisäämällä siihen motivointia sekä ohjaavaa puhetta, sillä näiden on kansainvälisissä tutkimuksissa havaittu pienen ryhmäkoon lisäksi olevan keskeisiä piirteitä tuettaessa maahanmuuttajataustaisten lasten varhaisia matemaattisia taitoja. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, voidaanko intensiivisellä harjoitusohjelmalla tukea maahanmuuttajataustaisten lasten varhaisia matemaattisia taitoja. Tutkimus tehtiin pääkaupunkiseudulla, ja tutkittavana oli esiopetusryhmään integroituja valmistavaa opetusta saavia lapsia. Lasten varhaisten matemaattisten taitojen osaamista mitattiin Lukukäsitetestillä (Van Luit, Van de Rijt & Aunio, 2006) ennen interventio-ohjelman aloittamista, heti intervention jälkeen ja viisi viikkoa intervention päättymisen jälkeen. Interventioryhmään kuuluneiden maahanmuuttajataustaisten lasten matemaattiset taidot paranivat interventio-ohjelman aikana. Oppimisen lisääntyminen näkyi myös viivästetyssä mittauksessa harjoittelun jo loputtua.
Subject: 516 Kasvatustieteet
Licens:


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Bulletin_2018_3_westerholm.pdf 740.8Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post