Maahanmuutajataustaisten lasten varhaisten matemaattisten taitojen interventiotutkimus

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto fi
dc.contributor.author Westerholm, Alma
dc.contributor.author Aunio, Pirjo
dc.date.accessioned 2020-11-23T02:24:51Z
dc.date.available 2021-09-04T02:45:56Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Westerholm , A & Aunio , P 2018 , ' Maahanmuutajataustaisten lasten varhaisten matemaattisten taitojen interventiotutkimus ' , NMI-bulletin , Vuosikerta. 28 , Nro 3 , Sivut 32-48 . < https://bulletin.nmi.fi/2018/11/23/maahanmuuttajataustaisten-lasten-varhaisten-matemaattisten-taitojen-interventiotutkimus/ > en
dc.identifier.issn 1236-2778
dc.identifier.other PURE: 121536613
dc.identifier.other PURE UUID: 96f385b7-a8c1-4472-9ac8-4788b74f5e9a
dc.identifier.other ORCID: /0000-0002-0901-3874/work/53516252
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/321791
dc.description.abstract Varhaiset matemaattiset taidot ennustavat vahvasti sitä, kuinka lapsi oppii matematiikkaa myöhemmin. Tässä tutkimuksessa tutkittiin ThinkMath-harjoitusohjelman (Mononen & Aunio, 2012) vaikutusta maahanmuuttajataustaisten esikoululaisten matemaattisten taitojen oppimiseen. Varhaisten matemaattisten taitojen interventio-ohjelmaa muokattiin lisäämällä siihen motivointia sekä ohjaavaa puhetta, sillä näiden on kansainvälisissä tutkimuksissa havaittu pienen ryhmäkoon lisäksi olevan keskeisiä piirteitä tuettaessa maahanmuuttajataustaisten lasten varhaisia matemaattisia taitoja. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, voidaanko intensiivisellä harjoitusohjelmalla tukea maahanmuuttajataustaisten lasten varhaisia matemaattisia taitoja. Tutkimus tehtiin pääkaupunkiseudulla, ja tutkittavana oli esiopetusryhmään integroituja valmistavaa opetusta saavia lapsia. Lasten varhaisten matemaattisten taitojen osaamista mitattiin Lukukäsitetestillä (Van Luit, Van de Rijt & Aunio, 2006) ennen interventio-ohjelman aloittamista, heti intervention jälkeen ja viisi viikkoa intervention päättymisen jälkeen. Interventioryhmään kuuluneiden maahanmuuttajataustaisten lasten matemaattiset taidot paranivat interventio-ohjelman aikana. Oppimisen lisääntyminen näkyi myös viivästetyssä mittauksessa harjoittelun jo loputtua. fi
dc.format.extent 19
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartof NMI-bulletin
dc.relation.uri https://bulletin.nmi.fi/2018/11/23/maahanmuuttajataustaisten-lasten-varhaisten-matemaattisten-taitojen-interventiotutkimus/
dc.rights en
dc.subject 516 Kasvatustieteet en
dc.title Maahanmuutajataustaisten lasten varhaisten matemaattisten taitojen interventiotutkimus fi
dc.title.alternative ThinkMath-intervention for Finnish as a second language kindergarteners. en
dc.type Artikkeli
dc.description.version Peer reviewed
dc.type.uri info:eu-repo/semantics/other
dc.type.uri info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Bulletin_2018_3_westerholm.pdf 740.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record