Canine dystocia : oxytocin receptors, uterine inertia, and cardiotocography

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6811-5
Title: Canine dystocia : oxytocin receptors, uterine inertia, and cardiotocography
Author: Tamminen, Tuire
Other contributor: Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Veterinary Sciences, Department of Production Animal Medicine, Department of Equine and Small Animal Medicine
Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i klinisk veterinärmedicin
Doctoral Programme in Clinical Veterinary Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-12-18
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6811-5
http://hdl.handle.net/10138/321945
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This dissertation focuses on canine dystocia and is based on three individual studies conducted with client-owned pet animals. The aim was to elucidate the role of oxytocin receptors in uterine inertia. The suitability of human cardiotocography on parturition monitoring in bitches was tested. Oxytocin is one of the most potent uterotonic hormones; its effect is mediated through specific oxytocin receptors, thus increasing the uterine contractions to expel the puppies through the birth canal. Oxytocin receptor distribution and expression in canine uterus were investigated with immunohistochemistry and qPCR. Progesterone prevents uterine contractions and prostaglandin F2α has a key role in the initiation of parturition. Therefore, the role of progesterone, prostaglandin F2α, as well as, oestradiol and ionized calcium in uterine inertia were investigated. The preparing contractions in the first stage of parturition are not externally visible, and the second stage of normal parturition may last up to 24 hours, which complicates the follow-up of the parturition in the bitch. Human cardiotocography was tested in uterine contraction and foetal heart rate monitoring to improve diagnosis of dystocia. Oxytocin receptor expression and distribution were demonstrated in full-thickness uterine samples in non-pregnant, pregnant, and dystocic bitches; receptors were localized in all bitches in the endometrial luminal, superficial and deep glandular epithelium, in the stroma, and in the longitudinal and circular myometrium. The relative expression of oxytocin receptors was higher in pregnant than in non-pregnant bitches. Progesterone concentrations were significantly higher in samples taken prior to the first stage of parturition in group of elective Caesarean section bitches than in obstructive dystocia or combined dystocia groups. Prostaglandin F2α metabolite concentrations were significantly higher in bitches with normal parturition than in bitches of elective Caesarean section or combined dystocia groups. Ionised calcium concentrations did not differ between the groups and no hypocalcaemia was detected. The absence of progesterone as such cannot be the only stimulation for oxytocin receptor expression in uterus, because the anoestrous basal level progesterone did not upregulate the oxytocin receptors. The gradual decrease of progesterone in late pregnancy is more likely involved in oxytocin receptor upregulation than sudden prepartum drop, because the upregulation of oxytocin receptors seems to occur before the sudden prepartum decline of progesterone. The decline of oestrogens two days prior to parturition may have regulatory role in oxytocin receptor expression. Our results suggest that in complete primary uterine inertia the aetiology is not the absence or downregulation of oxytocin receptors but more likely in the uterine functional level. The cardiotocography complements clinical and ultrasonographic examination of periparturient bitches. It detects uterine contractions and can be used to confirm diagnosis of uterine inertia and to monitor the response to uterotonic medicine treatment. The cardiotocography’s ultrasonographic doppler probe appeared to be sensitive to artefacts, which may compromise foetal distress monitoring.Tämä koiran synnytysvaikeuksiin liittyvä väitöskirja perustuu kolmeen tutkimukseen, joista kaksi ensimmäistä käsittelee oksitosiinireseptoreiden esiintymistä kohdun kudoksissa ja kolmas koiran synnytyksen seurantaa. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan noin 120 pääsääntöisesti yksityisten henkilöiden omistamaa koiraa. Tavoitteena oli selvittää oksitosiinireseptoreiden roolia kohdun supistusten puuttumisessa, polttoheikkoudessa. Lisäksi testattiin ihmisillä käytettävän seurantamonitorin, kardiotokografin, soveltuvuutta koiran synnytyksen seurantaan. Oksitosiinireseptoreiden esiintymistä kohtunäytteissä selvitettiin ei-tiineillä nartuilla anestruksen ja diestruksen aikana sekä tiineillä nartuilla ennen synnytyksen käynnistymistä ja synnytyksen aikana. Reseptoreiden paikallistamiseen käytettiin immunohistokemiallista menetelmää ja suhteellisen ekspression osoittamiseen qPCR-menetelmää. Oksitosiinireseptoreita todettiin kaikilla nartuilla kohdun endometriumin luminaaliepiteelissä, pinnallisessa ja syvässä rauhasepiteelissä, stroomassa sekä myometriumin pitkittäisessä ja poikittaisessa kerroksessa. Oksitosiinireseptoreiden suhteellinen ekspressio oli suurempi tiineillä kuin ei-tiineillä nartuilla. Pienen progesteronipitoisuuden aikaan anestruksessa ja suuren pitoisuuden aikaan diestruksessa olevien narttujen välillä ei havaittu eroa reseptoreiden ekspressiossa. Tämä viittaa siihen, että pieni progesteronipitoisuus ei voi itsessään olla ainoa reseptoreiden ekspressiota lisäävä tekijä. Tiineillä nartuilla synnytystä edeltävä oksitosiinireseptoreiden lisääntynyt ekspressio liittyy todennäköisemmin progesteronin asteittaiseen vähenemiseen tiineyden loppupuolella kuin sen romahtamiseen juuri ennen synnytystä, sillä ekspression lisääntyminen havaitaan jo ennen tätä romahdusta. Synnytyskanavan tukkeutumisesta johtuvassa synnytysvaikeudessa todettiin vähentynyt oksitosiinireseptoreiden ekspressio, mikä voi liittyä synnytyksen pitkittymisestä johtuvaan reseptoreiden desensitisaatioon. Sen sijaan primaarin täydellisen polttoheikkouden taustalla ei todettu vähäistä oksitosiinireseptoreiden ekspressiota, vaan syynä on jokin muu tekijä, esimerkiksi kohdun toiminnallinen ongelma. Tutkimuksen aineistossa ei nartuilla todettu hypokalsemiaa eikä myöskään eroa eri ryhmien välillä veren kalsiumpitoisuuksissa. Kardiotokografi soveltuu koiran kohdun supistusten havainnointiin, ja sitä voidaan käyttää polttoheikkousdiagnoosin varmistamiseen sekä lääkehoidon vaikutuksen seuraamiseen. Monitori on herkkä häiriöille, erityisesti sikiöiden sydänäänten seurannan osalta, minkä vuoksi käyttö vaatii hyvän perehtymisen laitteen käyttöön. Monitori tukee muiden menetelmien, kuten ultraääni- ja röntgentutkimusten, avulla tehtävää koirien synnytysvaikeuden diagnostiikkaa.
Subject: eläinlääketiede, lisääntymistiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tamminen_tuire_dissertation_2020.pdf 16.61Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record