Minnesota, Moscow, Manhattan : Gus Hall's Life and Political Line Until the Late 1960s

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-653-451-3
Title: Minnesota, Moscow, Manhattan : Gus Hall's Life and Political Line Until the Late 1960s
Author: Savonen, Tuomas
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Doctoral Programme in Political, Societal and Regional Changes
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring
Publisher: The Finnish Society of Sciences and Letters
Date: 2020-12-11
Language: eng
Belongs to series: Commentationes Scientiarum Socialium - URN:ISSN:0355-256X
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-653-451-3
http://hdl.handle.net/10138/321951
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study examines the life and political line of Gus Hall (1910-2000), the long-time general secretary of Communist Party of the United States (CPUSA). The first main part of the study examines Hall’s Finnish American background and his life until 1959 when he became the general secretary of the CPUSA. The second main part focuses on the 1960s and looks closely at Hall’s political line during the first decade of his general secretaryship. The study shows that Gus Hall’s political line went through several major changes over the decades. Young Arvo Halberg – as Gus Hall was then known – joined the Communist Party in 1927. His Stalinist upbringing was perfected in Moscow’s International Lenin School in which he studied in the early 1930s. In the 1930s, when he served as a leader in demonstrations and strikes in Minnesota and Ohio, Halberg/Hall was sometimes ready to resort to violence to improve the conditions of the working class. In the early 1940s Hall gave his support to the Americanized communism of the CPUSA’s general secretary Earl Browder. In the mid-1940s, as the party went through a dramatic leadership change, Hall re-invented himself as a supporter of the more Soviet-minded communism of the new party leadership. In the late 1950s Hall once again changed his political line as the party went through tumultuous change following Nikita Khrushchev’s revelations concerning Stalin. Hall now represented himself as a moderate centrist who was ready to reform the CPUSA. Reforms were few, however, during Hall’s first decade as general secretary. The party continued following closely the political line of the Soviet Union. As a consequence, the party was not seen as an interesting alternative by the young New Left radicals of the 1960s. Hall’s Soviet-minded line was best exemplified by the CPUSA’s reaction to the Warsaw Pact occupation of Czechoslovakia in 1968. The CPUSA was one of the few Western Communist Parties which wholeheartedly accepted the Warsaw Pact measure. As Hall’s political line changed several times before the 1960s, he can be criticized of being an opportunist. In the 1960s, however, his line was consistent. It can be best described with the concept of proletarian internationalism. In the language of the international communist movement, proletarian internationalism self-evidently included the idea of Soviet Union’s unchallenged leadership.Väitöskirjatutkimus tarkastelee Yhdysvaltain kommunistisen puolueen pitkäaikaisen pääsihteerin Gus Hallin (1910-2000) elämää ja poliittista linjaa 1960-luvun lopulle. Tutkimus koostuu kahdesta pääosasta. Ensimmäisessä pääosassa tarkastellaan Hallin amerikansuomalaista taustaa ja hänen elämäänsä vuoteen 1959, jolloin hänestä tuli CPUSA:n pääsihteeri. Toinen pääosa keskittyy tarkastelemaan Hallin poliittista linjaa 1960-luvulla. Tutkimus osoittaa, että Hallin poliittinen linja muuttui useaan otteeseen hänen elämänsä aikana. Hall opiskeli 1930-luvun alussa Moskovan kansainvälisessä Lenin-koulussa, mutta ei uransa alkuvuosikymmeninä suinkaan seurannut horjumatta Neuvostoliiton linjaa. Toimiessaan mielenosoitusten ja lakkojen johtajana Minnesotassa ja Ohiossa 1930-luvulla, Hall oli ajoittain valmis turvautumaan väkivaltaan työväenluokan olojen parantamiseksi. 1940-luvun alussa Hall antoi tukensa CPUSA:n pääsihteerin Earl Browderin amerikkalaistetulle kommunismille. Vuosikymmenen puolivälissä, kun puolue kävi läpi dramaattisen johtajavaihdoksen, Hall muutti kurssiaan ja asettui tukemaan uuden puoluejohdon neuvostomielisempää linjaa. 1950-luvun lopulla Hall muutti jälleen linjaansa, kun puolue kävi läpi myrskyisän muutosprosessin Nikita Hruštšovin Stalin-aiheisten paljastusten jälkeen. Hall esiintyi nyt maltillisena uudistajana ja onnistui näin nousemaan puolueen johtoon. Uudistukset olivat kuitenkin harvassa Hallin ensimmäisen pääsihteerivuosikymmenen aikana. Kommunistinen puolue jatkoi tiiviisti Neuvostoliiton poliittisen linjan seuraamista, minkä vuoksi 1960-luvun nuoret uusvasemmistolaiset radikaalit eivät pitäneet puoluetta mielenkiintoisena vaihtoehtona, vaan suuntautuivat enemmän Kuuban ja Kiinan suuntaan. CPUSA:n reaktio Tšekkoslovakian miehitykseen elokuussa 1968 havainnollistaa hyvin Hallin poliittista linjaa 1960-luvulla. CPUSA oli yksi harvoista länsimaisista kommunistisista puolueista, jotka varauksettomasti hyväksyivät miehityksen. Kun Hallin poliittinen linja muuttui useita kertoja ennen 1960-lukua, voidaan hänet nähdä opportunistina. 1960-luvulla hänen linjansa oli kuitenkin johdonmukainen. Sitä voidaan parhaiten kuvata proletaarisen internationalismin käsitteellä. Kansainvälisen kommunistisen liikkeen kielenkäytössä proletaarisen internationalismin käsite sisälsi ajatuksen Neuvostoliiton kiistämättömästä johtajuudesta.
Subject: poliittinen historia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record