Toimeentulon riskin hallinta tähän asti

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/321963

Citation

Pulkka , V-V 2019 , Toimeentulon riskin hallinta tähän asti . julkaisussa J Kananen (Toimittaja) , Sosiaaliturva työn murroksessa – palkkatyö, yrittäjyys ja toimeentulon riskit . Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja , Nro 2019:22 , Valtioneuvoston kanslia , Helsinki , Sivut 45-62 . < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-652-2 >

Title: Toimeentulon riskin hallinta tähän asti
Author: Pulkka, Ville-Veikko
Other contributor: Kananen, Johannes
Contributor organization: Academic Disciplines of the Faculty of Social Sciences
Publisher: Valtioneuvoston kanslia
Date: 2019-03-26
Language: fin
Number of pages: 18
Belongs to series: Sosiaaliturva työn murroksessa – palkkatyö, yrittäjyys ja toimeentulon riskit
Belongs to series: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
ISBN: 978-952-287-652-2
ISSN: 2342-6799
URI: http://hdl.handle.net/10138/321963
Abstract: Tämä raportti esittää, mitä haasteita työn murroksesta seuraa toimeentulon riskien, yrittäjäriskien ja sosiaaliturvan näkökulmasta, sekä miten näihin haasteisiin voitaisiin vastata. Yrittäjän ja palkansaajan sosiaaliturva laitetaan niin sanottuun triangeliin, jotta päästäisiin tarkastelemaan siirtymiä palkansaajasta yrittäjäksi, yrittäjyyden yhdistämistä palkkatyöhön ja sosiaaliturvan tarjoamaa suojaa näissä kohdin. Sosiaaliturvasta fokuksessa on erityisesti työttömyysturva, sillä sosiaaliturvaetuuksista siinä on eniten eroa yrittäjän ja palkansaajan välillä. Raportissa käydään läpi yrittäjyyden, palkkatyön ja sosiaaliturvan yhteensovittamista käsittelevää tutkimustietoa ja hallinnollisia dokumentteja, sekä tarkastellaan Iso-Britannian yleistukea (Universal Credit), Tanskan ja Ruotsin työmarkkinauudistuksia ja yrittäjien asemaa näissä uudistuksissa. Raportissa todetaan, että sosiaaliturvajärjestelmästä löytyviin ongelmiin, kuten komibityöläisten ja itsensätyöllistäjien ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, byrokratialoukkuihin ja itsensätyöllistäjien toisinaan heikkoihin mahdollisuuksiin vaikuttaa työnsä hinnoitteluun, pitäisi hakea ratkaisuja erilaisin kokeiluin, erilaiset tarpeet tunnistaen ja syntyvää tietoa systemaattisesti analysoiden. Työn murros lisää toimeentuloriskejä, minkä takia sosiaaliturvajärjestelmältä tarvitaan yksilöllistä tukea, joka suojaa sosiaalisilta riskeiltä mutta samaan aikaan sosiaaliturvan pitää edistää yritysten ja elinkeinojen uusiutumista. Raportti sisältää myös rahan, pääoman ja luovuuden käsitteiden uudelleenarvion ja hahmottelee tapoja, joilla nykyisiä käytäntöjä voitaisiin uudistaa uusien käsitteiden pohjalta niin, että ihmiset voisivat aiempaa täysipainoisemmin osallistua talouteen ja yhteiskuntaan.
Subject: 5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
VNTEAS_2019_22_Sosiaaliturva_tyon_murroksessa.pdf 1.034Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record