En undersökning och jämförelse av Hipparion från några fyndorter i Spanien och Tyskland

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/32196
Titel: En undersökning och jämförelse av Hipparion från några fyndorter i Spanien och Tyskland
Författare: Forstén, Ann-Marie
Utgivare: University of Helsinki
Datum: 1963
Språk: sv
Sidantal: 68 s. + 8 liit.
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/32196
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Subject (ysa): nisäkkäät
kavioeläimet
morfologia
fossiilit
paleoekologia


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post