Opiskeluvalmennuksen kehittäminen. Palveluntuottajien näkökulma

Näytä kaikki kuvailutiedot

Pysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020112492777
Julkaisun nimi: Opiskeluvalmennuksen kehittäminen. Palveluntuottajien näkökulma
Tekijä: Huumonen, Soile
Muu tekijä: Huumonen, Soile
Julkaisija: Kela
Julkaisupaikka: Helsinki
Päiväys: 2020-11-26
Kieli: fi
Sivumäärä: 65
Kuuluu julkaisusarjaan: Kuntoutusta kehittämässä
ISBN: 978-952-284-101-8
ISSN: 2489-849X
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020112492777
http://hdl.handle.net/10138/321972
Tiivistelmä: Kelan Opiskeluvalmennus-projektissa kehitettiin vuosina 2016–2020 kuntoutusta tukemaan opiskelijoiden opintojen etenemistä. Uudenlaista kuntoutusta kokeiltiin ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville 16–29-vuotiaille Kuopion ja Tampereen alueilla. Opiskeluvalmennuksen tavoitteena oli vahvistaa opiskelijan opiskelukykyä sekä ehkäistä opintojen keskeyttämistä. Projekti toteutettiin Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoilla. Julkaisu perustuu projektin kuntoutuspalveluita toteuttaneiden ja kehittäneiden palveluntuottajien havaintoihin ja kokemuksiin. Kehittämistyön aikana saatiin paljon arvokasta tietoa asiakkailta, palveluntuottajilta, oppilaitoksilta sekä opiskeluhuollosta. Lisäksi tässä julkaisussa kuvataan lyhyesti projektin taustaa sekä kuntoutuksen sisältöä. Pääpaino on palveluntuottajien kirjoittamissa teksteissä, joissa he kertovat kokemuksistaan opiskeluvalmennuksen kehittämisessä sekä toteuttamisessa. Kuntoutussäätiön toteuttaman arviointitutkimuksen tulokset julkaistaan erillisessä raportissa. Myös projektissa kokeilluista lyhytterapeuttisista menetelmistä tehdään oma julkaisu. Projektissa kokeiltiin kognitiivis-analyyttisen (KAT) ja ratkaisukeskeisen lyhytterapian (RATKES) menetelmiä opiskelukyvyn tukemisessa. Kuntoutusinterventiot toteutuivat 6–9 kuukauden aikana ja sisälsivät 12–15 tapaamista. Kokeilussa tarjottiin kuntoutusta 69 opiskelijalle.
Avainsanat: Kela
kuntoutus
kuntoutuspalvelut
opiskeluvalmennus
nuoret (ikäryhmät)
opiskelijat
palveluntuottajat
kehittäminen
projekti
Vertaisarvioitu: Ei


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Kuntoutustakehittamassa20_saavutettava.pdf 734.2KB PDF Avaa tiedosto
Kuntoutustakehi ... _liitteet_saavutettava.pdf 1.144MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot