Opiskeluvalmennuksen kehittäminen. Palveluntuottajien näkökulma

Show simple item record

dc.contributor.author Huumonen, Soile
dc.contributor.editor Huumonen, Soile
dc.date.accessioned 2020-11-26T10:19:42Z
dc.date.available 2020-11-26T10:19:42Z
dc.date.issued 2020-11-26
dc.identifier.isbn 978-952-284-101-8
dc.identifier.issn 2489-849X
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2020112492777 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/321972
dc.description.abstract Kelan Opiskeluvalmennus-projektissa kehitettiin vuosina 2016–2020 kuntoutusta tukemaan opiskelijoiden opintojen etenemistä. Uudenlaista kuntoutusta kokeiltiin ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville 16–29-vuotiaille Kuopion ja Tampereen alueilla. Opiskeluvalmennuksen tavoitteena oli vahvistaa opiskelijan opiskelukykyä sekä ehkäistä opintojen keskeyttämistä. Projekti toteutettiin Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoilla. Julkaisu perustuu projektin kuntoutuspalveluita toteuttaneiden ja kehittäneiden palveluntuottajien havaintoihin ja kokemuksiin. Kehittämistyön aikana saatiin paljon arvokasta tietoa asiakkailta, palveluntuottajilta, oppilaitoksilta sekä opiskeluhuollosta. Lisäksi tässä julkaisussa kuvataan lyhyesti projektin taustaa sekä kuntoutuksen sisältöä. Pääpaino on palveluntuottajien kirjoittamissa teksteissä, joissa he kertovat kokemuksistaan opiskeluvalmennuksen kehittämisessä sekä toteuttamisessa. Kuntoutussäätiön toteuttaman arviointitutkimuksen tulokset julkaistaan erillisessä raportissa. Myös projektissa kokeilluista lyhytterapeuttisista menetelmistä tehdään oma julkaisu. Projektissa kokeiltiin kognitiivis-analyyttisen (KAT) ja ratkaisukeskeisen lyhytterapian (RATKES) menetelmiä opiskelukyvyn tukemisessa. Kuntoutusinterventiot toteutuivat 6–9 kuukauden aikana ja sisälsivät 12–15 tapaamista. Kokeilussa tarjottiin kuntoutusta 69 opiskelijalle. fi
dc.format.extent 65 fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Kuntoutusta kehittämässä fi
dc.subject Kela fi
dc.subject kuntoutus fi
dc.subject kuntoutuspalvelut fi
dc.subject opiskeluvalmennus fi
dc.subject nuoret (ikäryhmät) fi
dc.subject opiskelijat fi
dc.subject palveluntuottajat fi
dc.subject kehittäminen fi
dc.subject projekti fi
dc.title Opiskeluvalmennuksen kehittäminen. Palveluntuottajien näkökulma fi
dc.description.reviewstatus nonPeerReviewed fi
dc.relation.numberinseries 20 fi
dc.type.okm D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys fi
dc.publisher.place Helsinki fi
dc.type.refworks Book, Edited fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kuntoutustakehittamassa20_saavutettava.pdf 734.2Kb PDF View/Open
Kuntoutustakehi ... _liitteet_saavutettava.pdf 1.144Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record