Lyhytterapiat opiskeluvalmennuksessa. Kognitiivis-analyyttisen ja ratkaisukeskeisen terapian soveltaminen

Visa fullständig post

Permalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020112492797
Titel: Lyhytterapiat opiskeluvalmennuksessa. Kognitiivis-analyyttisen ja ratkaisukeskeisen terapian soveltaminen
Författare: Uusitalo-Arola, Liisa; Salmi, Lasse; Kanninen, Katri
Utgivare: Kela
Utgivarens hemort: Helsinki
Datum: 2020-11-26
Språk: fi
Sidantal: 62
Tillhör serie: Kuntoutusta kehittämässä
ISBN: 978-952-284-102-5
ISSN: 2489-849X
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020112492797
http://hdl.handle.net/10138/321974
Abstrakt: Toisen asteen opiskelijoilla opintojen keskeyttäminen on yleistä. Taustalla on usein monenlaisia psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia. Tämän vuoksi Kelan Opiskeluvalmennus-projektissa (2016–2020) kokeiltiin kahden lyhytpsykoterapeuttisen menetelmän soveltuvuutta kestoltaan rajatussa opiskelijoiden ohjauksessa. Menetelmät olivat kognitiivis-analyyttinen (KAT) ja ratkaisukeskeinen (RATKES). Tässä julkaisussa kuvataan lyhyesti näiden menetelmien perusperiaatteet ja työtavat sekä miten niitä sovellettiin opiskeluvalmennuksessa. Opiskeluvalmennuksen teoreettisena viitekehyksenä oli opiskelukykymalli. Opiskeluvalmennuksen tavoitteena oli vahvistaa ja tukea opiskelijan opiskelukykyä sekä ehkäistä opintojen keskeytymistä. Opiskelukyvyn tukemiseksi kummastakin menetelmästä valittiin työkaluja tukemaan, syventämään ja rakenteistamaan opiskeluvalmentajien työskentelyä. Projektissa työskennelleet kahdeksan opiskeluvalmentajaa koulutettiin jompaankumpaan menetelmään. He osallistuivat kuntoutuskokeilujen ajan myös opiskelemansa menetelmän työnohjaukseen. Projektissa opiskeluvalmennusta sai enintään 80 opiskelijaa ajalla 1.3.2018–30.3.2020. Opiskeluvalmennus suunniteltiin ennaltaehkäiseväksi matalan kynnyksen palveluksi. Ennakko-oletuksista poiketen kokeiluun ohjautui odotettua moniongelmaisempia opiskelijoista. Osa aloitetuista valmennusprosesseista keskeytyi, mutta saattoi silti olla keskeytyneenäkin hyödyksi opiskelijalle. Opiskeluvalmennus toimii ennaltaehkäisevänä, tukea antavana sekä palveluihin ohjaavana palveluna kustannustehokkaasti. Valmentajien ja valmennettavien kokemus lyhytterapeuttisten menetelmien sovellettavuudesta opiskeluvalmennuksessa oli myönteinen. Niiden käyttöä ja edelleen kehittämistä kannattaa jatkaa kuntoutuksessa ja ohjauksessa.
Subject: kuntoutus
opiskelu
valmennus
oppimisvalmennus
lyhytterapia
ratkaisukeskeinen terapia
kognitiivis-analyyttinen psykoterapia
opiskelukyky
opiskelijat
Referentgranskad: Nej


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Kuntoutustakehittamassa21_saavutettava.pdf 833.9Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post