Lyhytterapiat opiskeluvalmennuksessa. Kognitiivis-analyyttisen ja ratkaisukeskeisen terapian soveltaminen

Show simple item record

dc.contributor.author Uusitalo-Arola, Liisa
dc.contributor.author Salmi, Lasse
dc.contributor.author Kanninen, Katri
dc.date.accessioned 2020-11-26T10:35:40Z
dc.date.available 2020-11-26T10:35:40Z
dc.date.issued 2020-11-26
dc.identifier.isbn 978-952-284-102-5
dc.identifier.issn 2489-849X
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2020112492797 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/321974
dc.description.abstract Toisen asteen opiskelijoilla opintojen keskeyttäminen on yleistä. Taustalla on usein monenlaisia psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia. Tämän vuoksi Kelan Opiskeluvalmennus-projektissa (2016–2020) kokeiltiin kahden lyhytpsykoterapeuttisen menetelmän soveltuvuutta kestoltaan rajatussa opiskelijoiden ohjauksessa. Menetelmät olivat kognitiivis-analyyttinen (KAT) ja ratkaisukeskeinen (RATKES). Tässä julkaisussa kuvataan lyhyesti näiden menetelmien perusperiaatteet ja työtavat sekä miten niitä sovellettiin opiskeluvalmennuksessa. Opiskeluvalmennuksen teoreettisena viitekehyksenä oli opiskelukykymalli. Opiskeluvalmennuksen tavoitteena oli vahvistaa ja tukea opiskelijan opiskelukykyä sekä ehkäistä opintojen keskeytymistä. Opiskelukyvyn tukemiseksi kummastakin menetelmästä valittiin työkaluja tukemaan, syventämään ja rakenteistamaan opiskeluvalmentajien työskentelyä. Projektissa työskennelleet kahdeksan opiskeluvalmentajaa koulutettiin jompaankumpaan menetelmään. He osallistuivat kuntoutuskokeilujen ajan myös opiskelemansa menetelmän työnohjaukseen. Projektissa opiskeluvalmennusta sai enintään 80 opiskelijaa ajalla 1.3.2018–30.3.2020. Opiskeluvalmennus suunniteltiin ennaltaehkäiseväksi matalan kynnyksen palveluksi. Ennakko-oletuksista poiketen kokeiluun ohjautui odotettua moniongelmaisempia opiskelijoista. Osa aloitetuista valmennusprosesseista keskeytyi, mutta saattoi silti olla keskeytyneenäkin hyödyksi opiskelijalle. Opiskeluvalmennus toimii ennaltaehkäisevänä, tukea antavana sekä palveluihin ohjaavana palveluna kustannustehokkaasti. Valmentajien ja valmennettavien kokemus lyhytterapeuttisten menetelmien sovellettavuudesta opiskeluvalmennuksessa oli myönteinen. Niiden käyttöä ja edelleen kehittämistä kannattaa jatkaa kuntoutuksessa ja ohjauksessa. fi
dc.format.extent 62 fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Kuntoutusta kehittämässä fi
dc.subject kuntoutus fi
dc.subject opiskelu fi
dc.subject valmennus fi
dc.subject oppimisvalmennus fi
dc.subject lyhytterapia fi
dc.subject ratkaisukeskeinen terapia fi
dc.subject kognitiivis-analyyttinen psykoterapia fi
dc.subject opiskelukyky fi
dc.subject opiskelijat fi
dc.title Lyhytterapiat opiskeluvalmennuksessa. Kognitiivis-analyyttisen ja ratkaisukeskeisen terapian soveltaminen fi
dc.description.reviewstatus nonPeerReviewed fi
dc.relation.numberinseries 21 fi
dc.type.okm D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys fi
dc.publisher.place Helsinki fi
dc.type.refworks Book, Whole fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kuntoutustakehittamassa21_saavutettava.pdf 833.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record