Role of alcohol and smoking for vascular complications in type 1 diabetes

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6886-3 http://hdl.handle.net/10138/322102
Title: Role of alcohol and smoking for vascular complications in type 1 diabetes
Author: Feodoroff, Maija
Other contributor: Lahtela, Jorma
Groop, Per-Henrik
Harjutsalo, Valma
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Doctoral Program in Clinical Research
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Kliininen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
Doktorandprogrammet i klinisk forskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-12-18
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6886-3
http://hdl.handle.net/10138/322102
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Background Moderate alcohol consumption is associated with a decreased risk of coronary heart disease (CHD). However, the association between alcohol and microvascular disease entities is less studied and largely unclear. Previous studies have linked smoking with an increased risk of micro- and macrovascular complications in people with type 1 diabetes. However, these studies have often combined current and former smokers and neglect the effect of smoking cessation. In addition, most previous studies have not included dose-dependent measures of smoking. Aims The aim of this thesis was to study the effect of alcohol consumption on the risk of diabetic nephropathy and severe diabetic retinopathy in people with type 1 diabetes. The effect of smoking on the development of diabetic nephropathy, CHD, and stroke was also addressed. In addition, the combined effect of smoking and a known genetic variant on the development of the end-stage renal disease (ESRD) was investigated. Subjects and methods All people included in the study were participants in the ongoing nationwide, multicenter Finnish Diabetic Nephropathy Study (FinnDiane), the aim of which is to identify risk factors of vascular complications in people with type 1 diabetes. This thesis is based on four studies. Study I (n=3608) is cross-sectional in nature and Study II (n=3613), Study III (n=2621), and Study IV (n=4506) are prospective. Information regarding micro- and macrovascular complications is based on data from FinnDiane visits and national data from the Finnish Care Register for Health Care and the Cause of Death Register. Results Compared with light consumers, people who have never consumed alcohol have a higher risk of both diabetic nephropathy and severe diabetic retinopathy. People who have given up using alcohol have the highest risk of diabetic nephropathy and retinopathy. The risk of diabetic nephropathy is increased in spirit-drinking men, and the risk of severe diabetic retinopathy is increased in all spirit drinkers compared with wine drinkers. Compared with never smokers, current smokers have a higher risk of diabetic nephropathy. Former smokers have a similar risk of diabetic nephropathy compared to never smokers. Compared with never smokers, current smokers have an increased risk of CHD, heart failure, and stroke, and former smokers have an increased risk of heart failure in the whole study population and an increased risk of stroke in men. In both current and former smokers, the risk of each cardiovascular event increases with increasing cumulative smoking and increasing intensity of smoking. The rare variant of allele rs4972593, previously known to increase the risk of ESRD in women, is associated with a decreased risk of ESRD in non-smoking men. Conclusions Abstaining from alcohol or previous alcohol consumption and the consumption of spirits are associated with a higher risk of diabetic nephropathy and severe retinopathy. Current smoking is associated with a higher risk of diabetic nephropathy, CHD, heart failure and stroke in a dose-dependent manner. After smoking cessation, the risk of diabetic nephropathy and CHD is decreased and approaches the risk seen in never smokers. However, the risk of heart failure and stroke remains higher in former smokers. Contrary to the previous findings in women, the rare allele rs4972593 seems to have a protective effect in relation to the risk of ESRD in men.Taustaa Kohtuullisella alkoholin käytöllä on todettu sepelvaltimotaudilta suojaava vaikutus. Alkoholinkäytön vaikutus diabeettiseen silmänpohjatautiin ja munuaistautiin on kuitenkin pitkälti selvittämättä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että tupakointi lisää riskiä sairastua diabeteksen lisäsairauksiin. Nämä tutkimukset ovat kuitenkin usein jättäneet selvittämättä tupakoinnin lopetuksen ja tupakoinnin määrän ja keston osallisuuden diabeteksen lisäsairauksien kehittymisessä. Tavoitteet Väitöskirjan tavoitteena oli tarkastella alkoholinkäytön vaikutusta diabeettisen silmänpohjasairauden ja munuaistaudin riskiin tyypin 1 diabeetikoilla. Lisäksi tutkittiin tupakoinnin vaikutusta diabeettisen munuaistaudin, sepelvaltimotaudin, sydämen vajaatoiminnan ja aivotapahtuman ilmaantuvuuteen. Tavoitteena oli myös tarkastella tupakoinnin ja aiemmin löydetyn loppuvaiheen diabeettisen munuaistaudin riskiin liitetyn geenivariantin yhteisvaikutusta. Tutkimusaineisto ja menetelmät Tutkimus on osa FinnDiane (Finnish Diabetic Nephropathy Study) tutkimusta, joka on koko Suomen kattava monikeskustutkimus, jonka päämääränä on kartoittaa lisäsairauksien riskitekijöitä tyypin 1 diabeetikoilla. Väitöskirja koostuu neljästä osatyöstä. Osatyö I on poikkileikkaustutkimus (n=3608) ja osatutkimukset II (n=3613), III (n=2621) ja IV (n=4509) ovat luonteeltaan seurantatutkimuksia. Tiedot lisäsairauksien kehittymisestä saatiin yhdistämällä FinnDiane-aineisto valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmään ja kuolinsyyrekisteriin. Tulokset Henkilöillä, jotka eivät koskaan olleet käyttäneet alkoholia, oli suurempi vaikean diabeettisen silmänpohjataudin ja munuaistaudin riski verrattuna alkoholia kohtalaisen vähän käyttäviin. Suurin riski oli henkilöillä, jotka olivat lopettaneet alkoholin käytön. Väkevien alkoholijuomien käyttöön liittyi kohonnut vaikean silmänpohjataudin riski viininjuontiin verrattuna ja miehillä myös kohonnut munuaistaudin riski. Tupakointi lisäsi diabeettisen munuaistaudin riskiä, mutta tupakoinnin lopettaneilla riski oli samaa tasoa kuin tupakoimattomilla. Tupakointi lisäsi myös sepelvaltimotaudin, sydämen vajaatoiminnan ja aivotapahtumien riskiä, joka oli sitä suurempi, mitä suurempi oli tupakoinnin aiempi altistus (askivuodet) ja päivittäisen tupakoinnin määrä (aski/vrk). Tupakoinnin lopettaneilla havaittiin suurentunut riski sairastua sydämen vajaatoimintaan ja aivotapahtumiin. Aiemmassa tutkimuksessa löydetty loppuvaiheen munuaistaudin riskiä naisilla lisäävä geenivariantti rs4972593 vähensi loppuvaiheen munuaistautia tupakoimattomilla miehillä. Johtopäätökset Alkoholiabstinenssi, aiempi alkoholinkäyttö ja väkevien juomien kulutus lisää diabeettisen silmänpohjataudin ja munuaistaudin riskiä tyypin 1 diabeetikoilla. Tupakointi lisää riskiä sairastua diabeettiseen munuaistautiin, sepelvaltimotautiin, sydämen vajaatoimintaan ja aivotapahtumiin. Tupakoinnin lopettaneilla diabeettisen munuaistaudin ja sepelvaltimotaudin riski lähestyy tupakoimattomien riskiä, mutta sydämen vajaatoiminnan ja aivotapahtumien riski säilyy korkeampana tupakoimattomiin verrattuna. Toisin kuin naisilla rs4972593 geenivariantti vaikuttaisi suojaavan tupakoimattomia miehiä loppuvaiheen munuaistaudilta.
Subject: lääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
feodoroff_maija_dissertation_2020.pdf 1.906Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record