Raja, tartuntavaara ja karanteenilaitos 1918-1920

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011274628
Title: Raja, tartuntavaara ja karanteenilaitos 1918-1920
Author: Piippo, Ville-Matti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011274628
http://hdl.handle.net/10138/322223
Thesis level: master's thesis
Discipline: Suomen ja Pohjoismaiden historia
Finnish and Nordic History
Finlands och Nordens historia
Abstract: Tutkielma tarkastelee Karjalankannaksen maarajan perustamista vuosina 1918-1920. Pietarin kaupungin läheisyyden takia tämä maaraja muodosti keskeisimmän osan Suomen valtakunnanrajaa. Tulkielman tavoitteena on selvittää ja ymmärtää rajaviranomaisten kokemusta, jonka pohjalta maarajaa tehtiin toteen vasta itsenäistyneessä Suomessa. Tutkielma kysyy, millainen rajan kokemus ja sitä varjostava huoli, olivat taustalla, kun valtakunnanrajaa pystytettiin. Tutkielma käyttää lähdeaineistonaan rajaseudulla toimineiden viranomaisorganisaatioiden kuten Suomen ja Venäjän rajamaan komendanttilaitoksen, Lääkintöhallituksen ja Etsivän Keskuspoliisin arkistoja. Lähdemateriaalin tarkastelussa hyödynnetään niin psykohistoriallista kuin biopoliittista tulkintakehikkoa. Tarkastelun kohteena ovat viranomaisten puheet ja toimet. Tutkielmassa osoitetaan uhkakuvien rakentuneen rajalla sisällissodasta perityn retoriikan, lääkintäviranomaisten antamien lausuntojen sekä hallitsemattomuuden kokemusten muovaamana. Esiin nousee huoli rajantakaisesta tartunnasta. Rajaa tehtiin ja tartuntaa torjuttiin pitkälti Terijoen karanteenilaitoksen toimesta. Tulkielma osoittaa tämän eristyslaitoksen toteuttaman suodatuskäytännön poliittisen luonteen. Rajamaassa vallinnutta poikkeustilaa ja sotilashallintoa suhteutetaan myös kansainväliseen kontekstiin.
Subject: KARANTEENI
TARTUNTA
PSYKOHISTORIA
SUOMEN JA VENÄJÄN RAJAMAA
RAJANTAKAINEN TARTUNTA


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PIIPPO PRO GRADU.pdf 7.479Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record