Toiminnasta sanoiksi : puheenvuoroja oman työn kehittämisestä taidealojen yliopistopedagogisessa koulutuksessa

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-353-030-0
Title: Toiminnasta sanoiksi : puheenvuoroja oman työn kehittämisestä taidealojen yliopistopedagogisessa koulutuksessa
Author: Teatterikorkeakoulu / Teaterhögskolan / Theatre Academy Helsinki; Kauppila, Heli; Lehikoinen, Kai
Other contributor: Kauppila, Heli; Lehikoinen, Kai
Contributor organization: Teatterikorkeakoulu / Teaterhögskolan / Theatre Academy Helsinki
Date: 2020
Thesis level:
Belongs to series: Kokos
ISSN: 1799-2818
ISBN: 978-952-353-030-0
URI: http://hdl.handle.net/10138/322333
URN:ISBN:978-952-353-030-0
Abstract: Yliopisto-opetus taidealoilla elää ja kehittyy suhteessa yhteiskuntaan. Samalla kun maailma on muuttunut aikaisempaa epävarmemmaksi, taiteen kentästä on tullut entistä monimuotoisempi ja taiteilijuutta koskevat näkemykset ovat moninaistuneet. Tässä kirjassa taidealojen yliopisto-opettajat tarkastelevat opettajuuttaan ja sen kehittämistä. Kyse on taidealojen yliopistopedagogiikasta, joka on yliopistokontekstissa tapahtuvaa taiteessa oppimista sanan laajassa merkityksessä. Pohdinta pyrkii dialogiin yhteiskunnan ajankohtaisten tapahtumien, ilmiöiden ja tarpeiden kanssa. Toiminnasta sanoiksi tarjoaa taidealojen yliopisto-opettajan työn kriittisen pohdinnan lähtökohdiksi kollegiaalisia puheenvuoroja monialaisuudesta, opetuksen reflektoinnista, taidealojen historiasuhteesta, osallisuudesta ja uusmaterialismista. Kirja herättelee myös ajatuksia Taideyliopiston merkityksellisyydestä ja roolista yhteiskunnassa tulevaisuuden ja yhteisen hyvän rakentajana.
Subject (ysa): taidepedagogiikka
opettajuus
monialaisuus
taiteidenvälisyys
yliopistopedagogiikka
etiikka
opetus
reflektio
teatterihistoria
esitystutkimus
korkeakouluopetus
taide
oppiminen
koulutus
kehittäminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kokos_8_2020.pdf 20.36Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record