Lihavuuden yhteys elämänlaatuun ja työkykyyn suomalaisessa aikuisväestössä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/322430

Citation

Vesikansa , A , Jokelainen , J , Mehtälä , J , Mutanen , K , Lundqvist , A , Laatikainen , T , Yli-Saukko-oja , Saukkonen , T & Pietiläinen , K H 2020 , ' Lihavuuden yhteys elämänlaatuun ja työkykyyn suomalaisessa aikuisväestössä ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 75 , Nro 45 , Sivut 2377-2382 . < https://www.laakarilehti.fi/pdf/2020/SLL452020-2377.pdf >

Title: Lihavuuden yhteys elämänlaatuun ja työkykyyn suomalaisessa aikuisväestössä
Author: Vesikansa, Aino; Jokelainen, Jari; Mehtälä, Juha; Mutanen, Katja; Lundqvist, Annamari; Laatikainen, Tiina; Yli-Saukko-oja; Saukkonen, Tero; Pietiläinen, Kirsi H.
Contributor organization: HUS Vatsakeskus
Sisätautien osasto
Clinicum
Tutkimusohjelmayksikkö
Helsingin yliopisto
CAMM - Research Program for Clinical and Molecular Metabolism
HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Endokrinologian yksikkö
Date: 2020
Language: fin
Number of pages: 6
Belongs to series: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/322430
Abstract: Lähtökohdat : Tämän poikkileikkaustutkimuksen tavoitteena oli selvittää lihavuuden yhteyksiä elämänlaatuun ja työkykyyn suomalaisessa aikuisväestössä. Menetelmät : Aineistoon kuului 4 956 FinTerveys 2017 -tutkimuksen terveystarkastukseen satunnaisesti valittua täysi-ikäistä henkilöä. Elämänlaatua eri painoindeksiryhmissä selvitettiin EUROHIS-QOL 8 -¬elämänlaatumittarilla. Koettua psyykkistä ja fyysistä työkykyä sekä työstä poissaolojen määrää kartoitettiin kyselylomakkeella. Tulokset : Ylipainoisten ja lihavien elämänlaatu oli merkitsevästi heikompi kuin normaalipainoisten. Lihavat kokivat fyysisen ja psyykkisen työkykynsä heikommaksi kuin normaalipainoiset ja heillä oli enemmän itse raportoituja poissaoloja työstä. Päätelmät : Lihavuus on yhteydessä yksilön kokemukseen terveydestä sekä hyvinvoinnista ja heikentää työkykyä. Lihavuuden tehokkaalla hoidolla voidaan liitännäissairauksien ehkäisyn lisäksi parantaa väestön työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua.
Description: Vertaisarvioitu. English summary.
Subject: Obesity
Overweight
Quality of Life
Occupational Health
Health Status
Body Mass Index
Socioeconomic Factors
Adult
Work
3121 Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SLL452020_2377.pdf 535.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record