UsSpy- Käytettävyyden automaattinen testaaminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012084731
Title: UsSpy- Käytettävyyden automaattinen testaaminen
Author: Joutsenvirta, Timo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012084731
http://hdl.handle.net/10138/322457
Thesis level: master's thesis
Discipline: Tietojenkäsittelytiede
Abstract: Ohjelmiston hyvä käytettävyys varmistaa sen, että henkilöt, joille ohjelmisto on suunnattu osaavat sitä käyttää, ja että ohjelmiston käyttö on sekä tehokasta että miellyttävää. Käytettävyyden merkitys on kasvanut, kun ohjelmistojen käyttäjiksi on tullut tietotekniikan ammattilaisten lisäksi kuluttajia. Kilpailukyvyn varmistamiseksi ohjelmistojen tulee olla käytettävän lisäksi myös saavutettavia ja niiden kokonaiskäyttökokemuksen on oltava hyvä. Saavutettavuus on myös lainmukainen vaatimus ohjelmistoille. Käytettävyyden testaaminen on perinteisesti käsityötä, jota suorittaa koulutettu käytettävyysasiantuntija tai käyttäjätutkija. Suuri osa huomiosta keskittyy käyttöliittymään, jonka kautta käyttäjä on vuorovaikutuksessa ohjelmiston kanssa. Käytettävyys on kontekstisidonnaista, joten osa testaamisesta tulee aina vaatimaan ihmisen analysointia. Osa testaamisesta voidaan kuitenkin automatisoida, ja näin vapauttaa tutkijan kapasiteettia sellaisiin osa-alueisiin, jotka vaativat kontekstin ja käyttäjän toiminnan ymmärtämistä ja tulkitsemista. Lisäksi tutkija pystyy keskittymään käytettävyysongelmia korjaavien muutosehdotusten kehittämiseen. Automaattisesti voidaan testata erityisesti käyttöliittymän yhdenmukaisuutta, käyttöliittymäelementtien havaittavuutta ja kerätä automaattisesti käyttäjän raportoimia ongelmakohtia. Tässä työssä pyritään vastaamaan kysymykseen, missä määrin käytettävyyden varmistamista pystytään automatisoimaan, ja esitellään tämän tiedon pohjalta rakennettu käytettävyyden automaattisen testaamisen työkalu, Usability Spy, jonka tarkoituksena on automatisoida käytettävyystesteihin osallistuvilta henkilöiltä koottavien käytettävyystestiaineiston keräystä. Työkalun toimintaympäristönä on DOS käyttöjärjestelmän päällä toimiva Microsoft Windows tai Microsoft Windows for Workgroups ikkunointiympäristön versio 3.1 tai uudempi.
Subject: UsSpy
Käytettavyys
testaus
automaattinen
käyttökokemus
käytettävyystestaus
käytettävyyden varmistaminen
automaattinen testaus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
TimoJoutsenvirta_UsSpy_ProGradu.pdf 1.521Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record