Dokumenttioliomalli selainpohjaisena sovelluskehysten hahmonnuskohteena

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012084724
Title: Dokumenttioliomalli selainpohjaisena sovelluskehysten hahmonnuskohteena
Author: Toivanen, Aleksi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012084724
http://hdl.handle.net/10138/322464
Thesis level: master's thesis
Discipline: Tietojenkäsittelytiede
Abstract: Selainten kehittyessä ohjelmointiympäristönä, keskeiseksi hahmonnuskohteeksi on vakiintunut dokumenttioliomalli. Dokumenttioliomalli mahdollistaa dokumentin tehokkaan hallinnoimisen, mutta toisaalta sen käyttö vaatii syvällistä tuntemusta, eivätkä kaikki sen tarjoamat ohjelmointirajapinnat ole vailla ongelmia – dokumenttioliomallia on helppo käyttää tehottomasti ja sen tietyt osat ovat virheherkkiä. Näihin haasteisiin on vastattu tarjoamalla helpommin hallittavia, korkeamman tason ohjelmointiympäristöjä ja -rajapintoja. Dokumenttioliomalliin liittyvien haasteiden keskeinen asema selainpohjaisessa sovelluskehityksessä on nähtävissä dokumenttioliomalliin hahmontavien sovelluskehysten ja kirjastojen suuressa määrässä. Ratkaisut ja lähestymistavat dokumenttioliomallin haasteisiin vaihtelevat suuresti. Tässä työssä selvitetään miten hahmontavat sovelluskehykset, kirjastot ja kielet lähestyvät dokumenttioliomalliin hahmontamiseen liittyviä ongelmia, ja miten paljon nämä ratkaisut ovat sidottuja juuri dokumenttioliomalliin hahmontamiskohteena. Työssä käsitellään seitsemää analysoitua dokumenttioliomalliin hahmontavaa sovelluskehystä, kirjastoa ja kieltä, jotka on valikoitu niiden käyttämien erilaisten lähestymistapojen ja menetelmien perusteella. Ne pyrkivät abstrahoimaan kehittäjän pääsyä todelliseen dokumenttioliomalliin, näin estäen yleisimpiä virhetilanteita, ja piilottaen hahmontamistaan. Työ avaa analysoitujen sovelluskehysten ja kirjastojen toimintaa, ja kuvaa niiden tekemiä keskeisiä ratkaisuja. Yksittäisten sovelluskehysten analyysistä ei kuitenkaan suoraan pysty yleistämään dokumenttioliomalliin hahmontavien sovelluskehysten toiminnasta analyysin ulkopuolisten sovelluskehysten osalta, mutta tehty analyysi antaa viitteitä vallalla olevista yleisemmistä suuntauksista. Sovelluskehyksien analyyseistä on löydettävissä yhteisiä piirteitä. Analyysi osoittaa dokumenttioliomalliin kohdistuvan optimoidun hahmontamisen ratkaisujen runsauden - samaan lopputulokseen on mahdollista päästä monella eri tavalla, menetelmien tarjotessa toisistaan eroavia vahvuuksia.
Subject: web-ohjelmointi
web-sovellusarkkitehtuurit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Toivanen_Aleksi ... hahmonnuskohteena_2020.pdf 633.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record