Käyttäjäkokemusasiantuntijan integroiminen ketterään tiimiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012084718
Title: Käyttäjäkokemusasiantuntijan integroiminen ketterään tiimiin
Author: Oikarinen, Tiina-Kaisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012084718
http://hdl.handle.net/10138/322466
Thesis level: master's thesis
Discipline: Tietojenkäsittelytiede
Abstract: Ketterien menetelmien käyttö on yleistynyt ohjelmistotuotannossa. Niiden vahvuutena on kyky reagoida nopeasti muutoksiin. Ketterien menetelmien tavoitteena on tuottaa laadukkaita, toimivia ohjelmia asiakkaalle nopeasti ja kustannustehokkaasti. Käyttäjäkokemus on noussut samaan aikaan tärkeäksi laatuominaisuudeksi ja sitä pidetään keskeisenä tekijänä onnistuneen ohjelmiston luomisessa. Onnistunut käyttäjäkokemus on yksi tärkeimpiä menestyvän ohjelmiston edellytyksiä. Yhdistämällä ketterät menetelmät ja käyttäjäkokemus toisiinsa hyödytään molempien vahvuuksista. Ongelmana on, etteivät ketterät menetelmät ota kantaa siihen, miten käyttäjäkokemus yhdistetään niiden prosesseihin. Käyttäjäkokemuksen menetelmät eivät myöskään sovi suoraan sellaisenaan ketteriin menetelmiin. Tässä tutkielmassa selvitettiin kirjallisuuskatsauksen keinoin miten käyttäjäkokemus voidaan yhdistää ketterään ohjelmistokehitykseen. Lisäksi selvitettiin, miten prosesseja yhdistetään toisiinsa, millaisia menetelmiä ja tekniikoita yhdistämisessä käytetään, millaisia rooleja käyttäjäkokemusasiantuntijoilla on ketterissä tiimeissä ja mitä eroja ja yhtäläisyyksiä menetelmien arvomaailmoissa on. Yhdistämistä tarkasteltiin prosessien, menetelmien, ihmisten- ja sosiaalisten aspektien ja teknologioiden näkökulmista. Näin saatiin kattava kokonaiskuva käytetyistä menetelmistä ja ratkaisuehdotuksista, sekä kuvailtiin laajasti yhdistymiseen vaikuttavia tekijöitä ja ilmiöitä. Tuloksena on monipuolinen kuva käyttäjäkokemuksen ja ketterien menetelmien yhdistämisen haasteista ja niiden ratkaisuista.
Subject: ketterä kehitys
käytettävyys
käyttäjäkokemus
käyttäjäkeskeinen suunnittelu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record