Ohjelmoinnin alkeistaidon kehittymisen yhteys minäpystyvyyden käsitykseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012084715
Title: Ohjelmoinnin alkeistaidon kehittymisen yhteys minäpystyvyyden käsitykseen
Author: Joentausta, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012084715
http://hdl.handle.net/10138/322475
Thesis level: master's thesis
Discipline: Tietojenkäsittelytiede
Abstract: Ohjelmointiopetus ja ohjelmoinnillinen ajattelu on vuonna 2016 käyttöön otetun peruskoulun opetussuunnitelman uusia ja kantavia teemoja. Kouluissa ei ole aiemmin systemaattisesti opetettu ohjelmointia kaikille. Oppilaiden lisäksi myös koulut ja opettajat ovat uuden opettelemisen edessä. Tarvittava kyvykkyys sekä oppilailta että opettajilta jo löytyy. Osaamisen kokemuksen yksi keskeinen tekijä on minäpystyvyys, usko siihen, että pystyy suoriutumaan käsillä olevasta asiasta. Tämä ei ole yhteydessä todelliseen taitotasoon, mutta ilman minäpystyvyyden tunnetta kaikkia taitoja ei saa käyttöön. Tutkimuksessa käsitellään koululaisten minäpystyvyyttä ohjelmointiin tutustumisen yhteydessä. Tutkimukseen osallistui peruskoulun 3.-luokkalaisia (n=47), joille pidettiin oppitunnin mittainen alkeisohjelmointitunti. Tunnilla pelattiin Lightbot-peliä eri tavoin ohjeistettuna: yhdellä ryhmällä oli pelkät pelin ohjeet, toisella ryhmällä oli vaihettaisia ohjeita ja kolmannella ryhmällä oli väliotsikoituja vaiheittaisia ohjeita. Tutkimuksen perusteella lyhyt ohjelmointitunti ei kasvattanut koululaisten minäpystyvyyttä ohjelmoijana. Vaiheittaiset ohjeet eivät vaikuttaneet pelissä etenemiseen tilastollisesti merkitsevällä tavalla suhteessa pelin omiin ohjeisiin, mutta väliotsikoitujen vaiheittaisten ohjeiden avulla koululaiset pääsivät etenemään pelissä merkittävästi pidemmälle.
Subject: alkeisohjelmointitaito
minäpystyvyys
vaiheittaiset ohjeet
väliotsikoidut vaiheittaiset ohjeet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record