Ketterän lähestymistavan hyödyntäminen tapausyrityksen ohjelmistotuotannossa ja sen parantamisessa : retrospektiivinen analyysi

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.author Hietanen, Päivi
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202012084738
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/322482
dc.description.abstract Ketteryyden Julistus (Agile Manifesto) vuonna 2001 herätti monet organisaatiot uudistamaan ohjelmistotuotantoaan ja ketteriä menetelmiä käytetään nykyisin laajalti ohjelmistotuotannossa. Ketterän lähestymistavan käsitteistö on sangen moninaista, ja ketterän ohjelmistotuotannon lähtökohdat ja motiivit ovat organisaatioilla erilaiset. Tämä tutkielma tarkastelee ketterän lähestymistavan käsitteistöä, hyödyntämistä ohjelmistotuotannossa ja sen parantamisessa. Tutkielma on retrospektiivinen analyysi tapaustutkimuksesta. Tapaustutkimuksen kohteena oli ohjelmistotuotantoyritys, jolla oli vuonna 2005 tavoitteena parantaa projektinhallinnan ja ohjelmistotuotannon prosessien laatua. Lähtökohta oli prosessikeskeinen, prosessien kypsyystasot oli arvioitu ja yrityksellä oli käytössään laatujärjestelmä. Tapausyrityksen eräässä yksikössä oli kiinnostusta selvittää ketterän lähestymistavan hyödyntämismahdollisuuksia ohjelmistotuotannossaan ja sen parantamisessa. Tapaustutkimuksessa selvitettiin, voisiko yksikkö hyödyntää ketteriä periaatteita ohjelmistoprojektiensa parantamisessa. Empiirisessä tutkimuksessa selvitettiin, mitkä ketteryyden julistuksesta yritykselle muotoillut periaatteet voisivat soveltua tapausyrityksen yksikön ohjelmistotuotannossa esiintyvien haasteiden ratkaisemiseksi ja tukisivat myös yksikön asetettujen ohjelmistotuotannon parantamisen tavoitteita. Empiiriset havainnot osoittivat, että tapausyrityksen yksikkö pystyi hyödyntämään joitakin ketteriä käytäntöjä tarpeisiinsa. Samalla nousi esiin, että ohjelmistotuotannossa esiintyvät haasteet olivat kytkennässä osittain organisaation muihin prosesseihin. Parantamistoimien vaikuttavuus olisi saattanut olla vahvempi, jos toimet olisivat olleet mahdollisia muissakin prosessialueissa tai yksiköissä. ACM Computing Classification System (CCS) Software and its engineering → Software creation and management → Software development process management → Software development methods → Agile software development Software and its engineering → Software creation and management → Designing software ->Software design engineering fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject ohjelmistotuotanto
dc.subject ketterät menetelmät
dc.subject prosessien parantaminen
dc.subject retrospektiivi
dc.title Ketterän lähestymistavan hyödyntäminen tapausyrityksen ohjelmistotuotannossa ja sen parantamisessa : retrospektiivinen analyysi fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Tietojenkäsittelytiede und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202012084738

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hietanen_Paivi_ProGradu_2020.pdf 2.197Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record