Perhosten syöttipyynti faunistisena havaintomenetelmänä

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/32255
Titel: Perhosten syöttipyynti faunistisena havaintomenetelmänä
Författare: Laurema, Seppo
Utgivare: University of Helsinki
Datum: 1963
Språk: fin
Sidantal: 48 s. + liit.
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/32255
Nivå: Pro gradu -avhandling
Subject (yso): hyönteiset
perhoset
menetelmät


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post