Hoitotavoitteessa olevien hypotyreoosipotilaiden oireet levotyroksiinihoidon aikana : suomalaisista hypotyreoosiin liittyvistä sosiaalisen median vertaistukiryhmistä esiin nousevat oireet sekä hypotyreoosin hoitoa ja uusimpia hoitosuosituksia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012094813
Title: Hoitotavoitteessa olevien hypotyreoosipotilaiden oireet levotyroksiinihoidon aikana : suomalaisista hypotyreoosiin liittyvistä sosiaalisen median vertaistukiryhmistä esiin nousevat oireet sekä hypotyreoosin hoitoa ja uusimpia hoitosuosituksia
Author: Sundman, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012094813
http://hdl.handle.net/10138/322603
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kilpirauhasen vajaatoiminta eli hypotyreoosi on yleinen sairaus Suomessa: tilastojen mukaan vuonna 2019 sitä sairasti n. 337 370 henkilöä. Hypotyreoosin diagnostiikassa käytetään avuksi hypotalamus-aivolisäke-akselin negatiivista säätelyjärjestelmää. Pääasialliseksi laboratoriotestiksi on vakiintunut TSH ja sen lisäksi usein mitataan myös T4-V eli tyroksiini, joka kertoo vapaan tyroksiinin määrän veressä. Tämän lisäksiotetaan huomioon potilaan kokemat oireet. Eutyreoosin mittarina on pidetty sitä, että laboratorioarvot ovat viitearvossa, eikä potilailla ole oireita. Levotyroksiini on vakiintunut lääkitykseksi, koska ääreiskudosten dejodinaation on ajateltu kompensoivan puutteellisesti toimivan tai puuttuvan kilpirauhasen osuuden T3-tuotannossa. Suomessa ei ole Käypä Hoito –suositusta hypotyreoosin hoidosta. Suomen Endokrinologiyhdistys on antanut oman hoitosuosituksen aikuisten hypotyreoosin hoidosta vuonna 2019. Sosiaalisen median vertaistukiryhmistä nousee esiin potilaiden kokevan oireita levotyroksiinilääkityksellä, vaikka heidän biokemialliset arvonsa ovat hoitotavoitteessa. Tutkimuksissa on havaittu, että 5–15 % levotyroksiinihoidetuista potilaista kärsii vajaatoiminnan oireista hoidosta huolimatta. Oireet ovat tyypillisiä hypotyreoosin oireita: väsymystä ja heikkoutta, kognitiivisia oireita, masennusta, ahdistusta sekä painon nousua. Oireiden perusteet kudostasolla eivät ole tiedossa. Tämän pro gradun tarkoituksena oli selvittää, mitä oireita nousee esiin suomalaisista hypotyreoosiin liittyvistä sosiaalisen median vertaistukiryhmistä sekä hypotyreoosin hoitoa ja uusimpia hoitosuosituksia. Oireiden ja biokemiallisten markkereiden selvittämiseksi tarkasteltiin kirjoituksia sosiaalisen median hypotyreoosiin liittyvissä vertaistukiryhmissä. Mukaan otettiin ne kirjoitukset, joissa TSH-arvo oli joko viitearvossa 0.5–4 mU/l tai alle viitearvon, ja joiden lääkityksenä oli levotyroksiini. Kirjoitukset jaettiin kahteen ryhmään: hypotyreoottisiin ja atyreoottisiin. Atyreoosiryhmään otettiin mukaan 137 vastausta. Hypotyreoosin osalta tarkasteltiin 191 vastausta. Tutkimuksen mukaan 74 % kaikista kirjoittajista koki oireita. Hypotyreoosiryhmässä 81 % kirjoittajista koki oireita. Atyreoosiryhmässä oireita koki 64.2 % kirjoittajista. Molemmissa ryhmissä eniten mainittu oire oli väsymys. Oireita raportoitiin TSH- arvoilla 0–4 mU/l, mikä sisältää TSH:n viitearvon 0.5–4 mU/l (Huslab mukaisesti). Oireettomaksi itsensä kokevien potilaiden TSH:n mediaani oli 0.38 mU/l atyreoosiryhmässä ja 0.54 mU/l hypotyreoosiryhmässä. T3-V oli mitattu 16.6–25 % potilaalta ja se näyttäisi olevan korkeampi suhteessa T4-V arvoon oireettomilla potilailla atyreoosiryhmässä. Molemmissa ryhmissä T4-V:n mediaani oli korkeampi oireettomilla kirjoittajilla. Hypotyreoosin hoitomuotoja ovat L-T4, synteettinen yhdistelmälääkitys sekä eläinperäiset valmisteet. Näistä L-T4 hoitoa käytetään eniten. Tutkimus vahvistaa sen näkemyksen, että hypotyreoosia sairastavat voivat kokea oireita, vaikka heidän kilpirauhasarvonsa ovat hoitotavoitteessa.Hypothyroidism affected 337 370 people in Finland in 2019. The hypothalamus-pituitary negative feedback loop is used in the diagnostics of hypothyroidism. TSH, a pituitary hormone, is the most used diagnostic tool with the free thyroxine (T4) in a supporting role. L-T4 has been the main treatment option, since the discovery of peripheral deiodination. Biochemical and clinical euthyroidism is the aim of L-T4 therapy. There are no nationwide official treatment guidelines for hypothyroidism in Finland. The Finnish Endocrine Society has published their recommended guidelines in 2019. Studies have shown that 5–15 % of levothyroxine treated patients continue to report symptoms when they are biochemically euthyroid. The symptoms consist of typical symptoms of hypothyroidism: fatigue, cognitive symptoms, depression, anxiety and weight gain. The molecular basis of the symptoms is not yet known. These symptoms have notbeen studied in Finnish population. The aim of this study was to find out what symptoms levothyroxine treated patients report on Finnish social media support groups and view the current treatment of hypothyroidism and guidelines of treatment. This study was conducted by surveying patient-reported information from social media hypothyroidism related support groups. The posts were divided into two groups: hypothyreotic and athyreotic. The biochemical data and symptoms were collected from 137 posts in the athyreotic group and 191 in the hypothyreotic group. Only posts with TSH under or within the refence range and free T4 within the reference range wereincluded in the study. The results show that patients reported symptoms in 74 % of the posts viewed. 81 % of patients reported symptoms in the hypothyroidism group and 64.2 % in the athyreotic group. The most reported symptom in both groups was fatigue. Symptoms were reported within the normal TSH range (0.5-4 mU/l) and below the normal range (<0.5 mU/l). In asymptomatic patients the median TSH was 0.38 mU/l in the athyreotic group and 0.54 mU/l in the hypothyreotic group. Free T4 seems to be a little higher in the asymptomatic patients in both groups. 16.6-25 % the patients reported that they had had Free T3 measured. Free T3 seem to be higher in relation to free T4 in the athyreotic group that reported having no symptoms. L-T4 is the recommended treatment modality for hypothyroidism. Other options are synthetic combination treatment with L-T4 + L-T3 and desiccated thyroid extract (DTE).This study supports the view that hypothyroidism patients can have symptoms on levothyroxine treatment
Subject: Hypotyreoosi
levotyroksiini (L-T4)
tyroksiini (T4)
trijodityroniini (T3)
yhdistelmähoito
eläinperäinen lääkitys
Discipline: fysiologia ja neurotiede
Physiology and Neuroscience
fysiologi och neurovetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sundman_Elina_maisterintutkielma_2020-6.pdf 945.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record