Opettajankoulutuksen omatoimisen varautumisen tilannekuva ja kehittämissuuntia

Show simple item record

dc.contributor.author Lindfors, Eila
dc.contributor.author Somerkoski, Brita
dc.contributor.author Waitinen, Matti
dc.contributor.author Jyrhämä, Riitta
dc.contributor.author Sormunen, Kari
dc.contributor.author Seppälä, Tea
dc.contributor.editor Puustinen, Alisa
dc.date.accessioned 2020-12-09T12:03:01Z
dc.date.available 2020-12-09T12:03:01Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Lindfors , E , Somerkoski , B , Waitinen , M , Jyrhämä , R , Sormunen , K & Seppälä , T 2020 , Opettajankoulutuksen omatoimisen varautumisen tilannekuva ja kehittämissuuntia . julkaisussa A Puustinen (Toimittaja) , Pelastus- ja turvallisuustutkimuksen vuosikirja 2020 . Pelastusopiston julkaisu. D-sarja, Muut , Nro 2/2020 , Pelastusopisto , Kuopio , Sivut 55–82 . < https://www.pelastusopisto.fi/wp-content/uploads/Pelastus-ja-turvallisuustutkimuksen-vuosikirja-2020_final.pdf >
dc.identifier.other PURE: 144178778
dc.identifier.other PURE UUID: 0c75455e-4c45-4c99-b86d-4da82bf48f1d
dc.identifier.other ORCID: /0000-0002-4031-1706/work/85120371
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/322609
dc.description.abstract Opettajankoulutuksen omatoimisen varautumisen tilannekuva ja kehittämissuuntia -tutkimuksessa tarkastellaan yliopistojen opettajankoulutusyksiköiden omatoimista varautumista auditointiaineiston avulla. Omatoiminen varautuminen on turvallisuuspoikkeamien ennakointia, mikä on osa kehittynyttä turvallisuuskulttuuria. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, millä tasolla opettajankoulutusyksiköiden omatoiminen varautuminen on. Tarkastelun keskiössä on paloturvallisuus, sillä tutkimus on osa Palosuojelurahaston rahoittamaa OPETURVA II -hanketta (2018–2020). Tutkimus tukee paloturvallisuuden osalta sisäministeriön julkaiseman onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman ”Turvallinen ja onnettomuuksista vapaa arki” (Sisäministeriö 2019) tavoitteita, sillä opettajankoulutuksessa ja oppilaitoksissa toteuttavan paloturvallisuuden kehittämisen voidaan arvioida edistävän paloturvallisuutta tehokkaasti myös yhteiskunnassa laajemmin oppilaiden siirtyessä työelämään ja itsenäiseen elämään. Tämän vuoksi erityisesti opettajankoulutuslaitosten paloturvallisuutta sekä opettajankouluttajien ja opettajaopiskelijoiden paloturvallisuusosaamista voidaan pitää yhteiskunnallisesti erityisen merkittävänä. Auditointimallien käyttö on eräs tapa havainnoida oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin systemaattisuutta. Tutkimuksen aineisto perustuu viiden opettajankoulutusyksikön Omatoimisen varautumisen auditointien (OVA) pohjalta laadittuihin kirjallisiin auditointiraportteihin. Auditointiraporttien analyysissä sovellettiin dokumenttianalyysiä. Omatoimisen varautumisen auditointiraporttien analyysin perusteella tutkimukseen osallistuneiden opettajankoulutusyksikköjen varautumisen ja suoriutumisen tasot vaihtelivat. Yksi yksikkö ei yltänyt lakisääteiseen minimitasoon, kaksi yksikköä saavutti lakisääteisen minimitason ja kaksi yksikköä ylsi omaehtoiselle tasolle. Tulosten perusteella päättelimme, että paloturvallisuus profiloitui yliopisto-organisaatiossa tekniseksi kokonaisuudeksi, mikä ei tavoittanut toivotulla tavalla rakennusten käyttäjiä. Tämän vuoksi opettajankoulutusyksiköissä erityistä huomiota tulee kiinnittää omatoimiseen valvontaan, turvallisuusviestintään ja sen omaksumiseen yksiköissä. Lisäksi rakenteellista paloturvallisuutta tulee kehittää. Opettajankoulutuksen henkilöstö ja opiskelijat tulisi osallistaa turvallisuuskulttuurin edistämiseen ja ylläpitämiseen. Lisäksi opettajankoulutusyksiköissä voitaisiin perustaa johdon tueksi opetus-, tutkimus- ja teknisestä henkilökunnasta sekä eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoista koostuva työryhmä turvallisuusjohtamisen ja systemaattisen vastuunjaon tueksi. fi
dc.format.extent 28
dc.language.iso fin
dc.publisher Pelastusopisto
dc.relation.ispartof Pelastus- ja turvallisuustutkimuksen vuosikirja 2020
dc.relation.ispartofseries Pelastusopiston julkaisu. D-sarja, Muut
dc.relation.isversionof 978-952-7217-41-2
dc.rights.uri info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 516 Kasvatustieteet
dc.title Opettajankoulutuksen omatoimisen varautumisen tilannekuva ja kehittämissuuntia fi
dc.type Kirjan luku tai artikkeli
dc.contributor.organization Kasvatustieteiden osasto
dc.contributor.organization Opettajien akatemia
dc.description.reviewstatus Peer reviewed
dc.relation.issn 2342-9305
dc.rights.accesslevel openAccess
dc.type.version acceptedVersion
dc.identifier.url https://www.pelastusopisto.fi/wp-content/uploads/Pelastus-ja-turvallisuustutkimuksen-vuosikirja-2020_final.pdf
dc.identifier.url https://www.pelastusopisto.fi/tutkimus-ja-tietopalvelut/tki-palvelut/vuosikirja/#fbb4893b

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lindfors_..._Jyrha_ma_..._PEO.pdf 170.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record