Avoin data opetuksessa : CMS ja opettajanäkökulma autenttisuuteen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.author Veteli, Peitsa
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202012094873
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/322616
dc.description.abstract Opetus- ja tutkimusmaailmojen välillä koetaan olevan rako, jota voidaan pitää osasyynä yleisesti havaittuun opiskelijoiden matalaan motivaatioon luonnontieteellisiä aloja kohtaan. Samassa yhteydessä esiin nousevat autenttisuuden ja relevanssin käsitteet, joilla voidaan kuvata eri tavoilla tapahtuvan toiminnan ”aitoutta” tai mielekkyyttä. Tässä työssä esitellään Fysiikan tutkimuslaitos HIP:in (Helsinki Institute of Physics) Avoin data opetuksessa -projektin myötä kehitettyjä merkityksellisen ohjelmoinnin työkaluja, joissa hyödynnetään muun muassa CERNissä toimivan CMS-kokeen (Compact Muon Solenoid) avoimia hiukkastutkimuksen aineistoja. Näiden materiaalien siirtymistä opettajakunnan avuksi tuetaan koulutuksilla, joista kerättyä palautetta analysoidaan tässä tutkielmassa laajemman tiedeopetuksen autenttisuuteen ja avoimen datan hyödyntämiseen liittyvän keskustelun yhteydessä. Avoimen datan hyödyntäminen ja opetuksellinen tutkiminen ovat hyvin nuoria aloja, joiden eturintamaan tämäkin työ asettuu. Aineistoa on kerätty sekä suomalaisilta (n = 64) että kansainvälisiltä (n = 12) toisen asteen opettajilta, minkä lisäksi vertailukohtana käytetään opiskelijatyöpajoista nousseita kommentteja (n = 62). Menetelmänä toimii temaattinen analyysi, jonka tulokset ovat vertailukelpoisia muuhun luonnontieteen opetuksen tutkimuskirjallisuuteen. Tutkimuskysymyksenä on: Miten autenttisuus esiintyy opettajien palautteessa hiukkasfysiikan avoimen datan opetuskäytön kursseilta ja kuinka se vertautuu tiedeopetuksen tutkimuskirjallisuuteen? Tuloksista havaitaan opettajien näkemysten asettuvan hyvin saman suuntaisesti kuin verrokkikirjallisuuden pohjalta olisi voinut olettaakin, yleisimpien autenttisuuden yhteyksien painottuessa tutkijoiden toimintaan verrattaviin työskentelytapoihin ja ”oikean maailman” haasteisiin. Palautteen lähes yksimielinen positiivisuus antaa vahvaa indikaatiota projektin tarjoamien mahdollisuuksien hyödyllisyydestä ja tukee alalla kaivattavien jatkotutkimusten kannattavuutta. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject avoin data fi
dc.subject opetus fi
dc.subject pedagogia fi
dc.subject autenttisuus fi
dc.subject laaja-alaiset taidot fi
dc.subject merkityksellinen ohjelmointi fi
dc.subject luonnontieteellinen lukutaito fi
dc.subject hiukkasfysiikka fi
dc.subject CMS fi
dc.subject CERN fi
dc.subject variaatioteoria fi
dc.subject open data en
dc.subject education en
dc.subject pedagogy en
dc.subject authenticity en
dc.subject transversal skills en
dc.subject meaningful programming en
dc.subject scientific literacy en
dc.subject digital literacy en
dc.subject particle physics en
dc.subject variation theory en
dc.title Avoin data opetuksessa : CMS ja opettajanäkökulma autenttisuuteen fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Fysiikan opettajan koulutus und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202012094873

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Veteli_Peitsa_pro_gradu_2020.pdf 1.717Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record