Asenteet ja mieltymys ruokahyönteistuotteen aistinvaraisessa arvioinnissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012104923
Title: Asenteet ja mieltymys ruokahyönteistuotteen aistinvaraisessa arvioinnissa
Alternative title: Attitudes and Preferences in Sensory Evaluation of Home Cricket Food Product
Author: Wickman-Viitala, Tiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Nutrition
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012104923
http://hdl.handle.net/10138/322774
Thesis level: master's thesis
Discipline: Elintarviketeknologia
Food Technology
Livsmedelsteknologi
Abstract: Tämän maisterintutkielman tavoitteena oli tutkia markkinoille tulossa olevan kotisirkkatuotteen, PANNU Sirkka, aistinvaraisia ominaisuuksia ja saada selville kuluttajien asenteita ruokahyönteisiä kohtaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli mitata kouluttamattoman kuluttajaraadin avulla kotisirkasta (Acheta Domesticus) valmistetun tuotteen suutuntuman ja maun sopivuutta suomalaiseen makuun sekä arvioida kuluttajan ostohalukkuutta. Hypoteesina oli, että hyönteisten syönnin tuttuus ja kuluttajan luottamus tiedotusvälineiden välittämään tietoon ruokahyönteisistä vaikuttaisi kuluttajan ostokäyttäytymiseen ja arvioitavasta näytteestä pitämiseen. Muina taustatietoina selvitettiin, kuinka kuluttajien demografiset tekijät, kuluttajan innovatiivisuus tai pelko uutuusruokia kohtaan vaikuttavat arvioitavasta tuotteesta pitämiseen ja ostotodennäköisyyteen. Tutkimuksen toimeksiantajana oli GRiiDY. Loppuvuonna 2019 jaettiin sähköistä esitietolomaketta, johon saatiin 167 vastausta. Kaikista tutkimukseen osallistuneista vastaajista miehiä oli 63 ja naisia 141. Vain pieni osa esitietolomakkeelle vastanneista osallistui arviointitilaisuuksiin. Aistinvaraiset arvioinnit tehtiin alkuvuonna 2020 Viikissä Elintarviketieteiden aistilaboratoriossa ja Tampereella Tampereen ammatti¬korkeakoulun Catering Studiossa. Niihin osallistui yhteensä 53 arvioijaa, iältään 18 – 62 vuotta. Arviointitilaisuuksiin osallistui ruokahyönteisistä jo valmiiksi kiinnostuneita henkilöitä. Aineisto analysoitiin SPSS Statistics 25 -ohjelmalla. Mitä tutumpaa ruokahyönteisten käyttö oli, sen todennäköisempää oli, että arvioija piti tuotteesta, todennäköisemmin myös ostaisi tuotetta ja voisi suositella sitä tuttavilleen. Tulosten mukaan mitä vähemmän uutuusruokapelkoinen kuluttaja on, sitä ennakkoluulottomammin hän on kiinnostunut ruokahyönteisistä ja on utelias kokeilemaan ja maistamaan niitä. Samoin mitä innovatiivisempi kuluttaja on, sen myönteisemmin hän suhtautuu ruokahyönteisiin, ostaa niitä todennäköisemmin ja suosittelee muille. Ruokahyönteisten mainontaa ja tuotemaistatuksia kannattaa tehdä, jotta ruokahyönteistuotteet tulevat suomalaisille tutuiksi. Mainontaa ja jälkimarkkinointia kannattaa kohdentaa niihin, jotka näihin maistatustilaisuuksiin osallistuvat, sekä niihin, jotka ostavat tuotteita.There is growing concern about the world population growth and the sufficiency of protein resources. Edible insects could be an alternative protein source for human beings. The aim of this master thesis was to examine the sensory characteristics of a new home cricket (Acheta Domesticus) product and understand the attitudes of consumers towards edible insects. The aim was to investigate the impact of consumer familiarity with edible insect food products on purchase intention and expected liking. The roles of media trust and purchase activism were expected to affect the behavior of consumers. Besides these four indicators also two more were added. These were food neophobia scale and innovativeness. The data on consumer attitudes and perception towards insect food was collected by using an electronic form that was sent to different mailing lists. Total of 167 respondents were gathered, 141 women and 63 men. 53 participants attended the sensory analysis tests on the beginning of the year 2020, ages 18 – 62. The analysis of the data was done with SPSS Statistics version 25. The findings of this study indicate that consumer familiarity contributes to purchase activism, purchase intention and expected liking. In this study the media trust did not contribute. Food neophobia scores correlated negatively to the intention to buy, expected liking and willingness to recommend the product. Innovativeness correlated positively to intention to buy and expected liking, and as expected, innovativeness correlated negatively to food neophobia scores. As people learn more about the ecological and nutritional benefits of edible insects, their attitudes towards insect food become more positive and they are more willing to try and taste insect products. The new home cricket product, PANNU Sirkka by GRiiDY, turned out to be quite suitable for Finnish consumers taste. On the just-about-right scale (1–4) the average score was 3,3 – 3,8 of all the assessed attributes. Many of the open responses mentioned the product to be ‘tasty, delicious, surprisingly good and crispy’, for instance. To overcome the preconceptions of western consumers, there should be more occasions to try and taste insect food. Marketing efforts are best targeted to consumers who are neophilic and innovative and encourage them to be the early adopters of insect food.
Subject: Ruokahyönteiset
syötävät hyönteiset
hyönteisruoka
kotisirkka
Acheta Domesticus
aistinvarainen arviointi
mieltymys
asenne
edible insects
home cricket
sensory evaluation
just-about-right
preference
attitude


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Wickman-Viitala_Tiina_tutkielma_2020.pdf 2.347Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record