Puurakenteiden tutkiminen tylppäleikkuisen kierreporan avulla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012104906
Title: Puurakenteiden tutkiminen tylppäleikkuisen kierreporan avulla
Author: Härkönen, Tuomo
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012104906
http://hdl.handle.net/10138/322796
Thesis level: master's thesis
Discipline: Agroteknologia
Agrotechnology
Agroteknologi
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa mittalaite, jota voidaan tutkia puurakenteiden kuntoa ja puun lujuutta käyttäen apuna tylppäleikkuusärmäistä kierreporaa. Määritettäessä puurakenteiden kuntoa poraamalla käytetään tyypillisesti teräväleikkuusärmäisiä poria ja mitataan niiden vääntömomenttia. Tekemissäni esikokeissa olin todennut, että työntövoimamittaus heikosti leikkaavalla poralla mittasi puun kuntoa herkemmin kuin vääntömomentti. Tässä työssä tutkin tylppäleikkuusärmäisen poran reagointia puumateriaalissa oleviin muutoksiin ja työntövoiman mittauksessa huomioon otettavia asioita. Lisäksi tutkin mahdollisuutta mitata puun kosteutta poratun reiän kautta. Tutkimuksessa havaitsin, että mittausmenetelmä ja toteutettu mittalaite toimivat hyvin. Yhteys poran työntövoiman ja puun lujuuden välillä oli kuitenkin vaikeasti todennettavissa, koska puristuslujuusmittaus ilmensi puristettavan kappaleen heikoimman osan lujuutta, kun taas porauksissa mitattiin välittömästi poran kärjen koskettaman ohuen kerroksen lujuutta. Porattaessa työntövoima muuttui puun lujuuden mukaan ja tuloksista oli nähtävissä koekappaleiden vuosilustoja sekä vaurioiden aiheuttamia pehmentymiä. Poran pyörittämiseen tarvittu vääntömomentti kasvoi poraussyvyyden myötä, mutta siitä ei voinut havaita puun lujuuden muutoksia. Mahdollisia jatkotutkimusaiheita olisivat: 1) kehittää mahdollisimman pienikokoisille puun puristuslujuusnäytteille soveltuva mittalaite ja 2) tutkia kierreporan kärkimuotojen vaikutusta poran työntövoimaan.
Subject: Puu
puurakenne
lujuus
mikropora


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record