CO2- ja sähkötainnutuksen yhteydessä esiintyvät verenpurkaumat sialla

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012104927
Titel: CO2- ja sähkötainnutuksen yhteydessä esiintyvät verenpurkaumat sialla
Författare: Mulari, Harri
Medarbetare: Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2020
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012104927
http://hdl.handle.net/10138/322810
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Elintarviketeknologia
Food Technology
Livsmedelsteknologi
Abstrakt: Tämän tutkielman kirjallisuusosassa on selvitetty aiempien tutkimusten perusteella kaasutainnutuksen ja sähkötainnutuksen vaikutusta vertymien syntyyn, on myös tutkittu mm. aiheeseen liittyviä hyvinvointi asioita. Verenpurkauma syntyy verisuonten ylipaineen vuoksi lihakseen, ylipaineen tässä tapauksessa aiheuttaa tainnutus. Verenpurkaumat tainnutuksen yhteydessä aiheuttavat lihan laatuongelmia ja ovat eläimen kohtelukriteerinä ei toivottu ilmiö. Verenpurkaumia esiintyy enemmän sähkötainnutuksessa kuin kaasutainnutuksessa. Kaasutainnutus puolestaan on kyseenalaistettu useaan otteeseen tainnutusmenetelmänä eettisistä syistä, mutta teollisuus käyttää lähinnä CO2-tainnutusta sen nopeuden takia. Kokeellisessa osassa tutkittiin kahden erilaisen kaasutainnutusmenetelmän vaikutuksia vertymiin ja vertailtiin niitä. Samalla tutkittiin eri SEUROP-luokkien eroja sikojen vertymien esiintymiseen samalla aineistolla. Ruhon koostumuksella ja SEUROP-luokituksella on myös vaikutusta vertymiin aiemmin tehdyissä tutkimuksissa sähkötainnutuksessa, mutta kaasutainnutuksessa ei ole vastaavia tuloksia. Jalostustyön on arveltu olevan yhtenä selittävänä tekijänä, vähärasvaisuus ruhossa on korreloinut vertymiin. Verenpurkaumien esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä joita kaasutainnutuksessa on mainittu aiemmissa tutkimuksissa mahdollisina syinä ovat stressi, väärä kohtelu, huono tilojen suunnittelu, jalostus, rotu, sukupuoli, pistoon kulunut aika ja tainnutus, joita ei voitu tässä tutkimuksessa sulkea pois. Kokeellisen tutkimuksen tulosten perusteella ei saatu tilastollisesti merkitsevää eroa hiilidioksidiryhmätainnutus- ja karusellitainnutussysteemin välille. Aikaisempien tutkimusten perusteella on huomattu, että on myös hankala kalibroida kaikki tekijät, jotka ovat mahdollisesti vaikuttavat vertymien syntymiseen.
Subject: Sian tainnutus
verenpurkauma
hyvinvointi


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post