Suomalaisen siviilioikeuden juuret : esimerkkinä perhe- ja perintöoikeus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/322819
Title: Suomalaisen siviilioikeuden juuret : esimerkkinä perhe- ja perintöoikeus
Author: Kangas, Urpo
Publisher: Unigrafia
Date: 2017
ISBN: 978-951-51-5019-6
URI: http://hdl.handle.net/10138/322819
Abstract: Suomalaisen siviilioikeuden juuret ovat syvällä skandinaavisessa maaperässä. Yhteisellä Pohjoismaisella perinteellä on edelleenkin suuri vaikutus lainsäädän­ nössä omaksuttuihin ratkaisuihin siviilioikeuden monilla osa­alueilla. Tässä teoksessa esimerkkinä käytetään perhe­ ja perintöoikeutta. Tutkimuksessa osoitetaan, miten oikeudelliset ideat ovat liikkuneet Pohjoismaiden välillä 1800­luvun loppuvuosista alkaen. Monissa tapauksissa yhteinen lainvalmis telu on johtanut aivan samanlaisiin lainsäädännöllisiin ratkaisuihin eri Pohjois­ maissa. Tästä on tutkijoille ja lainkäyttäjille edelleen iloa. Tutkimuksessa ja oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa voidaan käyttää muiden Pohjoismaiden oikeuskirjallisuutta ja lainvalmistelutöitä edelleen hyödyksi. Pohjoismaisten kielten osaamisesta on suurta iloa niin tutkijoille kuin tuomareillekin. Tässä kirjassa tarkastellaan myös suomalaisen perhe­ ja perintöoikeuden sisältö ratkaisuja. Kirjan pääpaino on perintöoikeudessa, koska se on oivalli­ nen esi merkki oikeudellisten aatteiden siirtymisestä maasta toiseen. Suomen perintökaari on monin paikoin vain käännös Ruotsin perintökaaresta. Vuosien varrella molemmissa maissa kehitys on johtanut siihen, että yksityiskohdissa lainsäädännön pintatasolla on nykyisin huomattavia eroavuuksia.
Description: Tämä teos on päivitetty versio valintakoekirjasta, joka on aiemmin julkaistu Helsingin yliopiston kustantamassa Forum Iuris -sarjassa vuonna 2017.
Subject (ysa): perintöoikeus
perintökaari
siviilioikeus
oikeushistoria
perheoikeus
perunkirjoitus
testamentti
perinnönjako
pesänjako
kuolinpesät
perinnöt
Rights: CC BY 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Suomalaisen siviioikeuden juuret - Kangas.pdf 2.001Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

CC BY 4.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY 4.0