Englisch nach Deutsch in der Primarstufe : eine qualitative Inhaltsanalyse von Interviews mit EnglischlehrerInnen

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155040
Titel: Englisch nach Deutsch in der Primarstufe : eine qualitative Inhaltsanalyse von Interviews mit EnglischlehrerInnen
Författare: Elomaa, Noora
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos 2010-2017
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages 2010-2017
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk 2010-2017
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2020
Språk: ger
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155040
http://hdl.handle.net/10138/323069
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: germaaninen filologia
Germanic Philology
Germansk filologi
Abstrakt: Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani monikielisyyttä ja tarkemmin kielijärjestystä, jossa englanti tulee saksan jälkeen. Pyrin selvittämään, käyttävätkö oppilaat saksan opetuksesta saamiaan pohjatietoja englannin kielen opiskelussa, pystyvätkö he hyödyntämään saksan ja englannin sanaston yhtäläisyyksiä ja mitä hyötyjä opettajat näkevät saksan opiskelusta ennen englantia. Monikielisyys on paljon tutkittu aihe, ja sitä painotetaan myös peruskoulun opetussuunnitelmassa. Vuosien 2019 ja 2020 aikana Suomen peruskouluissa on siirrytty varhennettuun kielenopetukseen, minkä myötä oppilaat aloittavat vieraan kielen opiskelun jo ensimmäisellä luokalla. Tertiäärikielididaktisen tutkimuksen mukaan oppilas pystyy hyödyntämään ensimmäisen vieraan kielen oppimiskokemuksiaan ja -strategioitaan toisen vieraan kielen oppimisessa, mikä tekee siitä helpompaa. Saksan ja englannin kielten sukulaisuus tuo opetukseen mahdollisuuden kielivertailuun. Tämän tutkielman aineisto on kerätty haastattelujen kautta. Haastatteluihin osallistui neljä englannin kielen opettajaa. Haastattelukysymykset on luotu monikielisyys- ja tertiäärididaktiikan periaatteisiin pohjautuen. Analyysissa seurataan laadullisen sisällönanalyysin menetelmiä. Englanninopettajat olivat yksimielisiä siitä, että saksan kielen opiskelusta ennen englantia on hyötyä, sillä oppilaat oppivat saksan tunneilla, mitä kielten opiskelu tarkoittaa ja miten sitä opiskellaan. Tästä syystä eteneminen A2-ryhmän kanssa on jouhevampaa kuin A1-lukijoiden kanssa. Kieltenopiskelu ja monikielisyys koettiin hyvin positiivisina asioina, joihin oppilaita tulisi innostaa ja kannustaa.
Subject: monikielisyys
monikielisyysdidaktiikka
tertiäärikieli
tertiäärikielididaktiikka
vieraan kielen opetus peruskoulussa
englanti saksan jälkeen
laadullinen sisällönanalyysi


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Pro-Gradu-Arbeit Elomaa.pdf 596.9Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post