Tv-uutisten mukana : katsojaan suuntautuva puhe Ylen televisiouutisissa 1967–2017

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155105
Title: Tv-uutisten mukana : katsojaan suuntautuva puhe Ylen televisiouutisissa 1967–2017
Author: Lipsanen, Johanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos 2010-2017
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies 2010-2017
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155105
http://hdl.handle.net/10138/323070
Thesis level: master's thesis
Discipline: suomen kieli
Finnish Language
Finska språket
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan katsojaan suuntautuvaa puhetta Yleisradion televisiouutisissa kuudella vuosikymmenellä. Huomion kohteena on se, minkälaisin kielen keinoin uutistenlukija ja toimittajat kuljettavat katsojaa lähetyksessä ja kuinka katsojalle tarjotaan samastumismahdollisuus. Lisäksi selvitetään, onko vuosien varrella eroa siinä, kuinka katsojalle puhutaan. Aineisto koostuu neljästätoista Yleisradion illan tv-uutislähetyksestä vappupäivältä 1.5. ja itsenäisyyspäivältä 6.12. Tarkasteluvuodet ovat 1967, 1975, 1977, 1987, 1997, 2007 ja 2017. Työssä käytetään muun muassa keskustelunanalyysin ja kognitiivisen kielentutkimuksen metodeita. Siinä hyödynnetään myös uutisoppikirjoja ja kulttuurisen uutistutkimuksen traditiota. Analyysissa tukeudutaan myös morfologian ja syntaksin käsitteisiin. Tarkasteltavia kielen keinoja ovat tervehdykset, epäsuorat kehotukset, siirtymälauseet, monikon ensimmäinen persoona, geneeriset ihmisviitteiset substantiivit, nollapersoona ja passiivi. Lisäksi analysoidaan katsojan roolia uutistenlukijan ja muiden toimittajien välisessä keskustelussa. Työssä osoitetaan, että siirtymälauseet ovat merkittävin keino kuljettaa katsojaa lähetyksessä. Niillä myös jäsennetään lähetystä: päävastuu tästä on uutistenlukijalla. Uutistenlukijan ja toimittajan katsojaan kohdistamassa puheessa on muitakin eroja. Uutistenlukija tervehtii katsojaa ja hyvästelee tämän. Kielen keinoista hän käyttää erityisesti verbittömiä lausumia ja dialogista passiivia. Nollapersoona taas on toimittajan väline tarjota katsojalle samastumispaikkaa. Monikon ensimmäinen persoona ja geneeriset ihmisviitteiset substantiivit ovat molempien käytössä. Vuosien varrella suurimmat muutokset uutislähetyksen rakenteessa ovat tapahtuneet juttujen sisällä. Kuvakerronta nopeutuu, haastattelut lyhenevät ja haastateltavia on aiempaa enemmän. Näkyvin muutos katsojalle kohdistetussa puheessa on stand-up-osuuksien ja suorien osuuksien tulo uutislähetykseen. Suurin osa kielellisistä keinoista on käytössä jokaisella vuosikymmenellä, mutta jotkin niistä toistuvat tiettyinä vuosina muita useammin. Vappupäivän ja itsenäisyyspäivän lähetyksissä on eroa -mme-omistusliitteen käytössä. Sitä käytetään itsenäisyyspäivinä selvästi vappua enemmän, ja vaikuttaisi siltä, että itsenäisyyspäivän lähetyksissä rakennetaan me-henkeä kielen tasolla. Tv-uutisten metapuhe on monin osin samankaltaista tv-keskustelujen metapuheen kanssa. Tv-uutisissa uutistenlukijat ja toimittajat eivät kuitenkaan korosta sanomaansa (lyhyesti sanottuna) kuten tv-keskustelussa. Toinen erottava tekijä on vuorojen kommentointi. Toisin kuin tv-keskustelussa, tv-uutisissa on tavallista, että toimittaja kommentoi haastateltavan edellä sanomaa.
Subject: tv-uutiset
katsoja
keskustelunanalyysi
kognitiivinen kielentutkimus
uutistutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lipsanen_Johanna_progradu_2020.pdf 710.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record