Apua, aika loppuu! Keinoja urkujensoiton harjoitteluun ja kappaleiden nopeaan omaksumiseen, kun käytettävissä olevaa harjoitusaikaa on rajallisesti

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20201216100936
Title: Apua, aika loppuu! Keinoja urkujensoiton harjoitteluun ja kappaleiden nopeaan omaksumiseen, kun käytettävissä olevaa harjoitusaikaa on rajallisesti
Author: Surkka, Veera
Date: 2020
Thesis level:
URI: http://hdl.handle.net/10138/323149
URN:NBN:fi-fe20201216100936
Abstract: Tässä työssä tarkastelen erilaisia keinoja urkujensoiton harjoittelun tehostamiseksi. Tutkin myös keinoja, joilla uusien kappaleiden omaksumista voi tarvittaessa nopeuttaa. Tutkimuskysymykseni on, kuinka harjoitella urkujensoittoa sekä omaksua uutta ohjelmistoa mahdollisimman tehokkaasti, varsinkin kun käytettävissä on rajallinen määrä aikaa. Tutkimukseni on kvalitatiivinen, ja se sisältää autoetnografisia piirteitä. Aineistona käytän muun muassa Niklas Pokin taiteellisen tohtoritutkinnon kirjallista työtä ”Prima vista – soiton harjoittelu ja opettaminen”, Markus Malmgrenin taiteellisen tohtoritutkinnon kirjallista työtä ”Nuotin vierestä soittamisen taito” sekä Jacques van Oortmersenin teosta ”Organ technique”. Työni perustuu paljolti myös omiin kokemuksiini harjoittelusta ja nopeasta omaksumisesta. Analysoin, mitä hyviä harjoituskeinoja kannattaa käyttää. Käsittelen myös useaa eri keinoa pelkistää teosta. Tässä käytän apuna nuottiesimerkkejä havainnollistamassa kulloinkin käsiteltävää keinoa.
Subject (ysa): urut
soittaminen
nuotinluku
harjoittelu
kirkkomusiikki


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
nbnfi-fe20201216100936.pdf 2.301Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record