Jumalasta ihmisiksi : Katolisen kirkon arvovalta seksuaalieettisissä kysymyksissä murtuu Irlannissa 2009–2018

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Theology en
dc.contributor Helsingfors universitet, Teologiska fakulteten sv
dc.contributor.author Talja, Tuuli
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202012165265
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/323182
dc.description.abstract Pro gradu -tutkielmassani tutkin Irlannin katolisen kirkon ja Irlannin valtion välisen suhteen muutosta vuosina 2009–2018. Tutkimusajankohta on mielenkiintoinen, sillä ajanjakson aikana Irlannissa tapahtui useita mullistavia tapahtumia, jotka herättivät runsaasti kysymyksiä irlantilaisten muuttuvasta suhtautumisesta katoliseen kirkkoon. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus. Tutkimuksen ensisijainen tarkoitus on selvittää miksi ja miten katolisen kirkon asema on muuttunut tarkasteltavan ajanjakson aikana Irlannissa? Tarkastelen tapahtunutta muutosta Irlannin seksuaalieettisen lainsäädännön muutosten kautta: vuonna 2015 Irlannissa äänestettiin samaa sukupuolta olevien avioliittolaista ja vuonna 2018 aborttilainsäädännöstä. Tutkin, miten katolisen kirkon aseman muutos on näkynyt Irish Independent- sanomalehdessä julkaistuissa teksteissä. Tutkin sitä, onko kirkon esittämillä puheenvuoroilla ollut vaikutusta esimerkiksi kansanäänestyksien yhteydessä käydyssä keskustelussa ja miten irlantilaiset ovat suhtautuneet kirkon seksuaalieettisissä kysymyksissä esittämiin mielipiteisiin. Tutkimukseni päälähteenä on Irish Independent -sanomalehti, joka on levikiltään suurin sanomalehti Irlannissa. Teemoja, joita käsittelen ovat Irlannin katolisen hyväksikäyttöskandaali, samaa sukupuolta olevien avioliiton ja turvallisen abortin laillistaminen. Tutkimukseni osoittaa, että katolinen kirkko ei ole enää seksuaalieettisissä kysymyksissä merkittävä vaikuttaja tai arvojohtaja Irlannissa. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Kirkkohistoria
dc.subject katolinen kirkko
dc.subject Irlanti
dc.subject seksuaalietiikka
dc.subject hyväksikäyttö
dc.subject avioliitto
dc.subject abortti
dc.subject lainsäädäntö
dc.subject 2000-luku
dc.subject 2010-luku
dc.title Jumalasta ihmisiksi : Katolisen kirkon arvovalta seksuaalieettisissä kysymyksissä murtuu Irlannissa 2009–2018 fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Yleinen kirkkohistoria fi
dc.subject.discipline General Church History en
dc.subject.discipline Allmän kyrkohistoria sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202012165265

Files in this item

Files Size Format View
TaljaTuuliProGradu.pdf 945.1Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record