Skin autofluorescence in young adult offspring of women with type 1 diabetes

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012165280
Title: Skin autofluorescence in young adult offspring of women with type 1 diabetes
Author: Korpijaakko, Cedric; Wasenius, Niko; Teramo, Kari; Klemetti, Miira; Kautiainen, Hannu; Eriksson, Johan; Laine, Merja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012165280
http://hdl.handle.net/10138/323243
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims The aim of this study was to evaluate whether maternal type 1 diabetes influences skin autofluorescence (SAF), used as a marker of accumulated advanced glycation end products (AGEs), in young adult offspring. Methods This cross-sectional case-control study included 78 offspring of women with type 1 diabetes (cases) and 85 control participants (controls). Cases were born between 1st January 1996 and 31st December 2000, at the Department of Obstetrics and Gynecology, Helsinki University Hospital, and controls were born during the same period in the Hospital District of Helsinki and Uusimaa, Finland. All study participants, aged 18 to 23 years, were invited to participate in a clinical assessment including laboratory tests and questionnaires. SAF was assessed from all participants using the AGE reader. Results The mean SAF value did not differ between the cases (1.61 [0.37]) arbitrary units [AU]) and the controls (1.64 [0.41] AU) (p=0.69). After adjusting for HbA1c, body fat percentage, smoking, and season the mean SAF value did not differ between the cases and the controls (p=0.49) but differed between men and women (p=0.008), without any interaction observed (p=0.78). Conclusions No differences in SAF values were observed between the young adult offspring of women with type 1 diabetes and offspring born to mothers without diabetes. Surprisingly, young adult women showed higher SAF values than men in both case and control groups.Avancerade glykolyserade slutprodukter (fr. engelskan, advanced glycation end products, AGEs) är en heterogen grupp av proteiner, vilka syntetiserats genom en icke-enzymatisk reaktion med glukosmolekyler. Eftersom produktionen av AGEs bevisligen har en stark association med åldern samt med vissa metaboliska tillstånd (typ 2-diabetes och metaboliskt syndrom), tror forskare att AGEs kunde tillämpas som en framtida biomarkör för att förutspå uppkomsten av åldersrelaterade komplikationer. Utöver att AGEs är starkt associerat med de sedvanliga kardiovaskulära riskfaktorerna (ålder, typ 2-diabetes, rökning, metaboliskt syndrom, njursvikt), har man även nyligen kunnat bevisa att AGEs kan förutspå risken att insjukna i typ 2-diabetes, kardiovaskulära sjukdom samt mortalitet i den allmänna befolkningen. Eftersom AGEs kan mätas icke-invasivt från huden genom optisk avbildning (skin autofluorescence, SAF), framstår detta som en lovande biomarkör för att förutspå risker för metaboliska komplikationer. Eftersom barn till typ 1-diabetes graviditeter har en större benägenhet att insjukna i typ 2-diabetes och metabolt syndrom, ville vi undersöka ifall man kunde använda AGEs för att förutspå den förhöjda risken. I kontrast med vår hypotes, visade våra forskningsresultat att typ 1-diabetes graviditet inte påverkar på AGEs nivåer i barnen och kan således inte användas för att minska risken för att insjukna i typ 2-diabetes och övervikt.
Subject: advanced glycation end products
offspring
sex
skin autofluorescence
type 1 diabetes pregnancy.
Full text embargoed until: 2022-11-30


Files in this item

Files Size Format View

Embargo on files ends: 2022-11-30

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record