Long-term follow-up after cervical laminectomy without fusion for cervical spondylotic myelopathy

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012165303
Title: Long-term follow-up after cervical laminectomy without fusion for cervical spondylotic myelopathy
Alternative title: Kaularangan laminektomian pitkäaikaisseuranta
Author: Rissanen, Anni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012165303
http://hdl.handle.net/10138/323245
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kaularangan spondyloottinen myelopatia on selkärangan degeneratiivinen sairaus, joka voi johtaa merkittävään toimintakyvyn alenemaan. Usean kaulanikaman alueella sijaitseva stenoosi hoidetaan yleensä laminektomian tai laminoplastian keinoin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa ilman fuusiota tehdyn laminektomian jälkeisten kaularangan leikkausten ilmaantuvuus sekä potilaiden nykyinen toimintakyky. Tutkimuksessa analysoitiin retrospektiivisesti kolmea kohorttia (340 potilasta), joille oli tehty laminektomia ilman fuusiota kaularangan spondyloottisen myelopatian vuoksi Helsingin yliopistollisen keskussairaalan neurokirurgian osastolla vuosina 2000–2011. Data kerättiin potilastietojärjestelmän, kyselylomakkeiden ja kaularangan röntgenkuvausten (40 potilasta) avulla. Leikkauksen jälkeisessä tarkastuksessa 72 % potilaista raportoi subjektiivisen toimintakyvyn parantuneen hyvin tai erinomaisesti Likertin 5-portaisella asteikolla. 41 (12.1 %) potilasta oli ollut uusintaleikkauksessa seuranta-aikana (keskiarvo 8.5 vuotta). Yleisin syy uusintaleikkaukselle oli residuaalistenoosi leikkausalueella tai sen läheisyydessä (14 leikkausta, 34 %). 5 potilasta leikattiin uudestaan kaularangan ryhdin muutoksen vuoksi. Kaularangan ryhti muuttui keskimäärän 4.0 lordoottiseksi ja 3 potilaalla (7.5 %) todettiin uusi kyfoosi kontrolliröntgenkuvassa (mediaani 9.4 vuotta laminektomian jälkeen). Neck Disability Index-mittarin arvo oli keskimäärin 28 % viitaten lievään itsearvioituun invaliditeettiin. EQ-5D-3L kyselyn perusteella potilaiden tämänhetkinen terveyteen liittyvä elämänlaatu oli heikompi verrattuna samaan ikäluokkaan. Kaularangan spondyloottisen myelopatian progressiivisen luonteen vuoksi myös leikkauksen jälkeen on havaittavissa uusia stenoottisia muutoksia, minkä takia uusintaleikkaukset ovat toisinaan tarpeellisia. Randomisoituja, eri leikkaustapoja vertailevia tutkimuksia tarvitaan optimaalisen hoidon selvittämiseksi. Laminektomian jälkeinen kyfoosi ja siihen liittyvät ryhtiä korjaavat leikkaukset ovat harvinaisia, minkä vuoksi laminektomia ilman fuusiota soveltuu monitasoisen kaularangan spondyloottisen myelopatian hoitamiseen.Background: Cervical spondylotic myelopathy (CSM) is a severe degenerative disease of the spine and can lead to significant functional deterioration. Multilevel disease is generally approached with a posterior surgery by either decompressive laminectomy with or without fusion or laminoplasty. Published long-term follow up studies of laminectomy without fusion are scarse. Objective: To retrospectively analyse clinical data of three cohorts of patients who have undergone cervical laminectomy without fusion for CSM at the Department of Neurosurgery in Helsinki University Hospital between years 2000-2011 (n=340 patients) and evaluate the incidence of further cervical surgeries and risk for cervical misalignment as well as current functional status, neck symptoms and quality of life. Results: The subjective clinical outcome was reported good or excellent on the Likert scale by 72 % of the patients in short term clinical follow up. 41 (12.1%) patients had later underwent another cervical surgery. 10 (24 %) of these surgeries were wound revisions, 21 (51 %) early re-decompressions within a year from initial laminectomy and 10 (24 %) decompressions due to further stenosis later during the follow-up of mean 8.5 years (maximum follow-up 17.5 years). The most common indication for further surgery was residual stenosis on adjacent or other cervical levels (14 patients, 34 %). Only 5 (1 %) patients required a further surgery for correction of a sagittal balance problem, namely for olisthesis developing in the area of the laminectomy. In X-ray studies the mean change in sagittal alignment was 4.0 towards lordotic posture and a newly developed kyphosis was found in 3 of 40 (7.5 %) patients median 9.4 years after index laminectomy. The mean Neck Disability Index percentage was 28 % median 9.0 years after laminectomy indicating mild self-rated disability. The mean EQ-5D index score was 58.8 and the mean EQ-VAS 61.1 indicating reduced health related quality of life when compared to a control cohort from the general population selected by propensity matched scoring and also to population norms. Nurick score below 3 before laminectomy or at the follow-up visit (mean 83 days after laminectomy) were statistically significant factors for both, better EQ-5D index score and EQ-VAS. Conclusions: As CSM is a progressive condition, some degree of progression even after surgical treatment might occur and therefore need for further interventions may be necessary. However, the development of post-laminectomy kyphosis and need for correction of sagittal alignment problems is rare. Large randomized studies comparing different approaches would be needed to determine the optimal treatment for multilevel CSM. However, the very low incidence of kyphosis development after laminectomy and in particularly the low rate of corrective surgery needed for alignment issues per se well justifies the role of simple laminectomy in treatment of multilevel CSM.
Subject: Posterior decompression
Cervical spondylosis
Outcome
Re-operation
Laminectomy
Health related quality of life
Full text embargoed until: 2022-12-15


Files in this item

Files Size Format View

Embargo on files ends: 2022-12-15

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record