Nationalismi ja entisen Jugoslavian alue : urheilu nationalismin ilmentäjänä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012165316
Title: Nationalismi ja entisen Jugoslavian alue : urheilu nationalismin ilmentäjänä
Author: Matikainen, Ulla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012165316
http://hdl.handle.net/10138/323283
Thesis level: master's thesis
Discipline: Maantiede
Abstract: Nationalismi, josta myös nimitystä kansallishenkisyys käytetään, on moniulotteinen ilmiö, ja sen määrittely on synnyttänyt laajan kirjallisuuden ja uusia tutkimussuuntia. Ilmiönä nationalismi ei ole kovin helposti rajattavissa, ja sitä tulisikin tutkia useamman tutkimusalan näkökulmasta. Nationalismia voi tutkia eri tavoin, ja nationalismia voi tarkastella esimerkiksi sen syntytavan mukaan. Nationalismia voi syntyä etnisiin tekijöihin perustuen tai modernismiin yhdistettyjen tekijöiden takia. Lisäksi nationalismia voidaan tarkastella uusien lähestymistapojen kautta, joissa yhdistyy useamman tieteenalan näkemykset. Etnisyyteen perustuva nationalismi on yleensä liitetty hyvin tunnepitoisiin asioihin kuten kansaan, kieleen ja symboleihin ja on sen vuoksi hyvin konfliktiherkkä. Konfliktiherkkyys johtuu etnisyyden tunnepitoisuudesta. Tuntemalla nationalismin tutkimusta eri näkökulmista voidaan ymmärtää ilmiön monimutkaisuutta. Entisen Jugoslavian liittovaltion hajoamissota (1991–1995) on valittu havainnollistamaan nationalismia ilmiönä, koska tapausta voi tarkastella monesta näkökulmasta. Rajauksen vuoksi painotus on etnisyyteen perustuvalla nationalismilla ja sillä, kuinka tämä ilmeni Jugoslavian hajoamissodissa. Tutkimus perustuu kirjallisuuteen. Jugoslavian liittovaltio koostui Slovenian, Kroatian, Makedonian, Serbian, Montenegron ja Bosnia-Hertsegovinan sosialistisista tasavalloista. Lisäksi Jugoslaviaan kuuluivat kaksi Serbian autonomista maakuntaa Kosovo ja Vojvodina. Viimeiset sata vuotta ovat olleet hyvin sotaisia entisen Jugoslavian alueella, joista viimeisimpänä Jugoslavian hajoamissodat. Jugoslavian alueella on yritetty rakentaa vahvaa kansallistunnetta ja kansojen yhteenliittymää useasti historian aikana. Varsinainen slaavilaisten kansojen yhteenliittymä ensi kerran onnistui Jugoslavian syntyessä. Syntyprosessi ei ollut kivuton ja prosessin aikana kylvettiin siemen, joka lopulta on kaatamassa Jugoslaviaa. Maailman poliittisen kentän muutokset, kuten kylmän sodan loppuminen ja Neuvostoliiton hajoaminen synnyttivät poliittisia ongelmia Jugoslaviassa. Onnistuneen poliittisen pelin ansiosta eri jäsenvaltioiden johtoon pääsivät hyvin kansallishenkiset johtajat. Etninen argumentointi tuli keskeiseksi poliittisessa retoriikassa. Jugoslavia ei hajonnut yksittäisen sodan takia. Liittovaltion hajoaminen johtui usean konfliktin sarjasta, johon kuului sotatoimia, poliittista peliä ja kansainvälisen kentän hidasta toimintaa. Lopulta kansainvälisen kentän ja Pohjois-Atlantin liiton voimankäytön yhteisvaikutuksesta sodan osapuolet saatiin sopimaan rauhasta. Jugoslavian hajoamissota loppui Daytonin rauhansopimukseen joulukuussa 1995. Nationalismia on vaikea määritellä. Samalla nationalismista saadaan niin kiehtova, että ihmiset ovat valmiita kuolemaan tai käyttämään väkivaltaa asiansa edistämiseksi. Nationalismin vaarat ovat tiedossa, ja niitä tutkitaan jatkuvasti, mutta siitä huolimatta voi nationalismi nousta täysin huomaamatta. Etnisyyden ja siihen liittyvien tunnepitoisten tekijöiden mukaan tulo, tekee nationalismista erityisen vaarallisen. Tunnepitoisuutensa vuoksi tapahtumat voivat lopulta olla hallitsemattomia. Jugoslavian hajoamissodan takana oli vahvasti poliittiset ja taloudelliset tekijät, mutta etnisyydestä tuli merkittävä liikevoima konfliktin aikana. Vuosikymmenten takaisia, etnisten ryhmien kaunoja oli olemassa, mutta etninen viha ei ollut ainoa syy sodan syttymiselle. Eliitillä oli suuri merkitys konfliktin synnyssä ja sen jatkumisessa useita vuosia. Taitavalla symboliikalla, kansallishenkistä retoriikkaa ja propagandaa käyttämällä johtajien onnistui pysymään vallassa pitkään, jopa sodan jälkeisinä vuosina. Erittäin runsasta kritiikkiä on saanut kansainvälinen yhteisö, jonka toiminta Jugoslavian hajoamissodan lopettamiseksi, oli hidasta ja tehotonta. Tutkimuksessa on käytetty urheilua esimerkkinä kansallishenkisyyden tunnepitoisuuden ilmentäjänä. Esimerkkinä siitä, kuinka urheilutapahtumaa on käytetty tukemaan poliittista tavoitetta vetoamalla tunnepitoisiin symboleihin ja kansallishenkeä nostattavaan retoriikkaan.The research of nationalism is spread through different branch of science. One way to research nationalism is to see it through its origins. The ethnic composition of a group of people can be one reason for the rise of nationalism. Also, modern developments in society can be the starting point for nationalism and nationalistic idealization. Furthermore, nationalism can be researched through new ways which combine more than one discipline. Ethnic nationalism includes emotional concepts, for example, people, language, and symbols which makes it so emotionally charged. Due to its emotionally charged nature ethnic nationalism can be a reason for conflicts. This research looks at the dissolution of Yugoslavia (1991–1995) as an example how ethnic nationalism can be one of the core problems in a society and the cause for an ethnic conflict. The research is based on literature. Federal Republic of Yugoslavia was born after the second World War. The constituent republics were Slovenia, Croatia, Macedonia, Serbia, Montenegro and Bosnia-Herzegovina. In addition to the republics there were two autonomous provinces of Vojvodina and Kosovo. The area has gone through many wars over the last hundred years and the latest of them was the Yugoslavia wars. The area has tried to create a union of Slavic people and strong sense of nationalism, but the effort has not really created a permanent long-lasting solution. The Federal Republic of Yugoslavia was the first successful effort to create an alliance between the nations in the Balkans area. The political changes, for example, the end of the Cold War and the collapse of the Soviet Union created political problems in Yugoslavia. Due to the political turmoil several nationalistic leaders were able to get in to power by using nationalistic rhetoric and symbols. Especially ethnic rhetoric was used by the leaders and other political figures. The dissolution of Yugoslavia was a series of wars, political maneuvering and slow response from the international community. The conflict was ended by Dayton Agreement in December 1995. Nationalism can be a way to define one’s country but at the same time nationalism can be so fascinating that people can go to war and conduct acts of violence. Despite the research nationalism can rise very easily and unnoticed. Ethnicity and ethnic nationalism use symbols and rhetoric that is charged with emotion. The emotional connection makes it dangerous and while strong emotions relate to nationalism the result is usually an ethnic conflict. The dissolution of Yugoslavia was not only an ethnic conflict. The conflict started as a political and economic problem and the areas ethnic tensions made the conflict very brutal. The political elite made the conflict last longer by using nationalistic rhetoric, propaganda and symbols to gain more political power and influence. Some of the leaders managed to keep themselves in power even after the war. The international intervention was slow and ineffective causing a lot of criticism. In this research sports are used to illustrate the connection between nationalism and sporting event. The main idea is to see how a nationalism can be seen in the society and it is not just an armed conflict. In the case of Yugoslavia, the underlining ethnic tension have been there for centuries and they have not been resolved. Sports and the fan groups are one example to see how the nationalistic energy is still present in the Balkans area.
Subject: etninen konflikti
etninen nationalismi
Jugoslavian hajoamissota
kansalliset symbolit
urheilu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Matikainen_Ulla_Pro_gradu_2020.pdf 1.055Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record