Valkoinen alue : kartoitus ohjaamiseni praktiikoiden valkoisuudesta

Show simple item record

dc.contributor Teatterikorkeakoulu, Ohjauksen koulutusohjelma fi
dc.contributor.author Häkli, Maia
dc.date.accessioned 2020-12-21T11:49:50Z
dc.date.available 2020-12-21T11:49:50Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/323550
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe20201221101681
dc.description.abstract Vastaan tässä tutkielmassa kysymyksiin millaisia ovat ohjaamiseni praktiikat; ovatko ne ovat yhteydessä lapsuuden uskosta irtautumisen kokemukseen ja miten; kuuluuko taustaani valkoista dominanssia neutralisoivia narratiiveja; miten valkoisuus näkyy ohjaamiseni praktiikoissa. Määritän tutkielmani Juha Vartoa, Pauliina Hulkkoa ja Norman K. Denziniä lainaten taiteelliseksi, taiteilijalähtöiseksi tutkimukseksi, jossa on autoetnografisia piirteitä. Kuvaan kolmea ohjaamiseni praktiikkaa, jotka ovat minän sijoittaminen, peittäminen ja vetäytyminen. Sijoitan praktiikoiden tuottaman estetiikan minimalismin tyylisuunnan, draamallisen koheesion sekä puhtauden käsitteen alueille. Minimalismin teoretisoinnissa sovellan Pauliina Hulkon ajattelua, draamallisen koheesion määrittelemisessä Katariina Nummisen, Gustav Freytagin ja Hans-Thies Lehmannin ajattelua ja puhtauden käsitteen otan mukaan antropologi Mary Douglasilta. Argumentoin, että työtapoihini vaikuttaa lapsuuden uskosta eroamisen kokemus ja sen synnyttämä yhteysvirheen tila. Yhteysvirheen tila on ei-kuulumisen tai ulkopuolisuuden kokemus, jännitteinen kenttä, jolle on tyypillistä pyrkiä korjaamaan itsensä. Käsitteellistän yhteysvirhettä lainaten Mary Douglasin ajattelua yhteisöiden rajapintojen vaarallisuudesta. Douglasin mukaan yhteisöiden välisyys on muodoton luova tila, jota pitää liikkeessä epäjärjestyksen voima. Ehdotan, että haen teatteriohjaajan ammatista ennen kaikkea eheän yhteyden kokemusta kertomalla tarinaa. Ehdotan Stuart Hallin ja Jacques Lacanin teoretisointeihin nojaten, että prosesseissani toistuvat praktiikat minän sijoittaminen, peittäminen ja vetäytyminen ovat tapoja luoda eheyttä minäkokemukseen, yhteyttä itsen ja taiteen kokijoiden välille sekä tehdä esityksen materiaalista itselle tunnistettavaa. Pohdin tarinan käsitteen ongelmallisuutta ja reflektoin Leena-Maija Rossin, Koko Hubaran, Michel Foucault’n, Stuart Hallin ja Mary Douglasin teoretisointeihin nojaten, miltä osin ohjaamani tarinat toisintavat ja miltä osin horjuttavat valkoiseen länsimaiseen subjektiin yhdistettyjä representaatioita ja niiden hierarkista paremmuutta. Sovellan valkoisuuden käsitteen teoretisointia Ruth Frankenbergilta, Niko Hallikaiselta ja Robin Di Angelolta ja lännen teoretisointia Hallilta. Syvennän suhdettani valkoisiin tarinoihin reflektoimalla lapsuuden kulttuurissa toistettuja tarinoita, jotka neutralisoivat valkoisen länsimaisen subjektin dominanssia. Huomaan, että näitä ovat kristityn Suomen myytti, homogeenisen Suomen myytti sekä myytti porvaripolitiikan kristittyydestä ja itsen hillitsemisen yläluokkaisuudesta. Kartoitan, miten valkoisuus näkyy ohjaamiseni praktiikoissa ja huomaan, että peittämisen praktiikan tuottaman minimalistinen estetiikka on yhteydessä valkoisuuteen siten, että teoksen ydin puhdistetaan esiin ja sitä suojellaan anomalialta. Huomaan, että minän sijoittamisen praktiikka kerii teosteni koko universumin valkoisen, terveen, nuoren, cis-naisen ympärille. Sovellan tekemiäni havaintoja tuleviin töihini siten, että tarkastelen Rouva C näytelmäni ohjaussuunnitelmaa Stuart Hallin stereotyyppien vastustamisen taktiikoiden läpi. Tutkielma osallistuu feministiseen ja postkolonialistiseen keskusteluun taiteilijan vastuusta ja pohjautuu ajatukseen, että minulla on eniten vastuuta ja eniten sokeutta alueilla, joilla olen etuoikeutettu. Valkoisuus on tällainen alue. fi
dc.format.extent 55 fi
dc.language.iso fi fi
dc.relation.isbasedon Synninkantajat, Tampereen Teatteri, ensi-ilta 2.9.2020 (ohjaus) fi
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.rights This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten suojaama teos. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.subject draama fi
dc.subject henkilökohtaisuus fi
dc.subject intersektinaalisuus fi
dc.subject narratiivi fi
dc.subject ohjaajantaide fi
dc.subject ohjaajantyö fi
dc.subject praktiikka fi
dc.subject tilanne fi
dc.subject valkoinen dominanssi fi
dc.subject valkoisuus fi
dc.subject vanhoillislestadiolaisuus fi
dc.subject yhteys fi
dc.subject yhteysvirhe fi
dc.title Valkoinen alue : kartoitus ohjaamiseni praktiikoiden valkoisuudesta fi
dc.subject.ysa anomaliat fi
dc.subject.ysa autoetnografia fi
dc.subject.ysa näytelmäkirjallisuus fi
dc.subject.ysa eheys fi
dc.subject.ysa feminismi fi
dc.subject.ysa fiktio fi
dc.subject.ysa identiteetti fi
dc.subject.ysa lestadiolaisuus fi
dc.subject.ysa länsi fi
dc.subject.ysa minimalismi fi
dc.subject.ysa teatteriohjaus fi
dc.subject.ysa ohjaus (taiteet ja media) fi
dc.subject.ysa postkolonialismi fi
dc.subject.ysa puhtaus fi
dc.subject.ysa rasismi fi
dc.subject.ysa representaatio fi
dc.subject.ysa rodullistaminen fi
dc.subject.ysa tarinat fi
dc.subject.ysa tila fi
dc.subject.ysa uskonto ja uskonnot fi
dc.subject.ysa yhteisöt fi
dc.type.ontasot Maisterin opinnäytetyö fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Häkli_Maia_2020.pdf 1.528Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record