(R)ajantaju : tutkielma hallitsemattomuudesta ja kehkeytymisestä erään paikkasidonnaisen työpaja-praktiikan ja esityksen prosessissa

Show simple item record

dc.contributor Teatterikorkeakoulu, Teatteriopettajan maisteriohjelma fi
dc.contributor.author Kiri, Henni
dc.date.accessioned 2020-12-21T13:07:32Z
dc.date.available 2020-12-21T13:07:32Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/323563
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe20201221101746
dc.description.abstract Tämä kirjallinen opinnäytetyö on taiteellis-pedagoginen tutkielma paikkasidonnaisen työpaja-praktiikan ja esityksen prosessista nousevista hallitsemattoman ja kehkeytymisen kysymyksistä. Työssä on taiteellisen tutkimuksen ote. Se aukeaa maisemaan, jossa se tapaa posthumanistisia ja uusmaterialistisia aiheita ja keskustelukumppaneita, ja kytkeytyy kysymyksiin, joita mm. Annette Arlander ja Tuija Kokkonen ovat töissään ja tutkimuksissaan käsitelleet. Opinnäytetyön aihe nousee antroposeeni-aikakauden posthumanistisista, ontologisista ja eettisistä kysymyksistä: mikä, miten ja miksi ihminen on suhteessa muihin olentoihin tällä planeetalla. Tämä liittyy perustavalla tavalla niihin taiteellis-filosofisiin ja -pedagogisiin ajatteluprosesseihin, jotka määrittelevät sekä esteettisiä, että eettisiä arvoja prosessissa toteutetun työpaja- ja esityspraktiikan ytimessä. Opinnäyte kumpuaa uteliaisuudesta tarkastella hallitsemattomuutta esitystaiteen ja taiteellis-pedagogisessa prosessissa sekä alttiudesta asettua vaikutuksenalaiseksi, havainnoimaan keskeneräisyyden ja ei-ymmärtämisen ruumiillista olosuhdetta - rajatilaa, jossa lopullisia vastauksia ei ole lukittu. Tutkija-taiteilijan ruumis on paikka, jossa esitystaide ja kehkeytyminen manifestoituvat ruumiillisena kokemuksena. Kyse on moniaistisesta kanssa olemisesta sekä huomion suuntaamisesta; huomio suuntautuu ympäristöön ja rajautuu työtapojen ja esitysmateriaalin valinnan kautta tietylle alueelle. Kyse on rajaamisen teosta ja vallankäytöstä, joka liittyy ohjaajantyöhön esitystaiteessa. Kirjallinen tutkielma jakautuu neljään osaan, alkupuheisiin, työn kannalta keskeisten, työskentelystä nousevien teorioiden avaamiseen, taiteellis-pedagogisen työskentelyprosessin kuvaukseen sekä jälkipuheisiin. Taiteellis-pedagoginen työskentelyprosessi sisältää Vierailijattyöpajan ja (R)ajantaju-esityskokonaisuuden sekä niiden kehkeytymisen vaiheet, alkaen jo aiemmin tapahtuneiden esitysprosessien aikana. Kirjallisessa tutkielmassa esitetyt keskeiset havainnot liittyvät esitystaiteen tekemisen ja kokemisen hallitsemattomuuteen ja sattumanvaraisuuteen sekä yhdessä jonkin kanssa kehkeytymiseen ja toimijuuden jakautumiseen inhimillisen ja muun-kuin-inhimillisen keskinäisessä toimijaverkostossa. Opinnäytteen tutkimuksellinen ympäristö, entisten kaoliinisiilojen joutomaan kaltainen ympäristö toimii ajattelun innoittajana ja kanssa toimijana, johon toiminta myös paikallistuu. Paikkasidonnaisesti luodut Vierailijat-työpaja ja kaksiosainen (R)ajantaju-esitys toimivat paitsi tutkimisen ympäristönä myös siitä ulospäin avautuvana yrityksenä kommunikoida yleisölle prosessista noussutta ajattelua. Paikkasidonnainen työskentely toimii hedelmällisenä maaperänä sattumanvaraisen tarkastelulle. Sattumanvaraisuus on erottamaton osa paikassa tapahtuvaa ja siihen suhdetta luovaa esitystaidetta. Työpajan ja esityksen toimijuudet eivät rajaudu pelkästään inhimillisen piiriin. Tutkielma tuo esiin kysymyksen siitä, mikä inhimilliselle kokemukselle säilyy vieraana ja saavuttamattomana. Lisäksi se hahmottelee tulevia tutkimuskysymyksiä taitelijana ja pedagogina toimimisessa ja kehkeytymisessä, hallitsemattoman olosuhteen kanssa esitystaiteen kentällä. fi
dc.format.extent 96 fi
dc.language.iso fi fi
dc.relation.isbasedon (R)ajantaju –hahmotelma paikasta, ensi-ilta 28.8.2020 entisissä kaoliinisiiloissa, Kotkan Katariinan meripuiston liepeillä fi
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.rights This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten suojaama teos. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.subject paikkasidonnainen teatteri fi
dc.subject Site-Specific fi
dc.subject ympäristönomainen teatteri fi
dc.subject taiteellis-pedagoginen prosessi fi
dc.subject kehkeytyminen fi
dc.subject ajallisuus fi
dc.subject Intra-action fi
dc.subject Response-ability fi
dc.subject hallitsemattomuus fi
dc.subject Muu-kuin-inhimillinen toimija fi
dc.title (R)ajantaju : tutkielma hallitsemattomuudesta ja kehkeytymisestä erään paikkasidonnaisen työpaja-praktiikan ja esityksen prosessissa fi
dc.subject.ysa paikkasidonnainen taide fi
dc.subject.ysa ympäristötaide fi
dc.subject.ysa esitystaide fi
dc.subject.ysa installaatiot fi
dc.subject.ysa dialogisuus fi
dc.subject.ysa posthumanismi fi
dc.type.ontasot Maisterin opinnäytetyö fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Henni_Kiri_2020.pdf 5.405Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record