Seurantakäsikirja Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaan vuosille 2020–2026

Show simple item record

dc.contributor.author Ahlman, Mikaela
dc.contributor.author Alenius, Pekka
dc.contributor.author Attila, Jenni
dc.contributor.author Arnkil, Anna
dc.contributor.author Arponen, Heidi
dc.contributor.author Below, Antti
dc.contributor.author Blankett, Penina
dc.contributor.author Bäck, Anette
dc.contributor.author Cederberg, Tony
dc.contributor.author Forsman, Leena
dc.contributor.author Heikinheimo, Outi
dc.contributor.author Heikkinen, Mirja
dc.contributor.author Hällfors, Heidi
dc.contributor.author Jokikokko, Erkki
dc.contributor.author Junttila, Ville
dc.contributor.author Kangas, Antti
dc.contributor.author Kankaanpää, Harri
dc.contributor.author Kauhala, Kaarina
dc.contributor.author Kauppila, Pirkko
dc.contributor.author Keskinen, Essi
dc.contributor.author Koivisto, Pertti
dc.contributor.author Koponen, Sampsa
dc.contributor.author Korpinen, Samuli
dc.contributor.author Kunnasranta, Mervi
dc.contributor.author Kuosa, Harri
dc.contributor.author Kurvinen, Lasse
dc.contributor.author Kämäräinen, Meerit
dc.contributor.author Laine, Ari
dc.contributor.author Lappalainen, Antti
dc.contributor.author Lax, Hans-Göran
dc.contributor.author Lehtinen, Sirpa
dc.contributor.author Lehtiniemi, Maiju
dc.contributor.author Lehtonen, Kari
dc.contributor.author Lehtonen, Pekka
dc.contributor.author Lehtoranta, Jouni
dc.contributor.author Loisa, Olli
dc.contributor.author Mannio, Jaakko
dc.contributor.author Mehtonen, Jukka
dc.contributor.author Mikkola-Roos, Markku
dc.contributor.author Nygård, Henrik
dc.contributor.author Olin, Mikko
dc.contributor.author Paavilainen, Pekka
dc.contributor.author Pajala, Jukka
dc.contributor.author Pakarinen, Tapani
dc.contributor.author Parkkali, Pekka
dc.contributor.author Pitkänen, Heikki
dc.contributor.author Puro-Tahvanainen, Annukka
dc.contributor.author Raateoja, Mika
dc.contributor.author Riihimäki, Anu
dc.contributor.author Roiha, Petra
dc.contributor.author Rusanen, Pekka
dc.contributor.author Räike, Antti
dc.contributor.author Saura, Ari
dc.contributor.author Setälä, Outi
dc.contributor.author Siimes, Katri
dc.contributor.author Suikkanen, Sanna
dc.contributor.author Suomela, Janne
dc.contributor.author Söderkultalahti, Pirkko
dc.contributor.author Teppo, Anssi
dc.contributor.author Tiainen, Joni
dc.contributor.author Tuomi, Laura
dc.contributor.author Törrönen, Jouni
dc.contributor.author Vainio, Jouni
dc.contributor.author Vartti, Vesa-Pekka
dc.contributor.author Vähä, Emmi
dc.contributor.author Zacheus, Outi
dc.contributor.editor Rantajärvi, Eija
dc.contributor.editor Pitkänen, Heikki
dc.contributor.editor Korpinen, Samuli
dc.contributor.editor Nurmi, Marco
dc.contributor.editor Ekebom, Jan
dc.contributor.editor Liljaniemi, Petri
dc.contributor.editor Cederberg, Tony
dc.contributor.editor Suomela, Janne
dc.contributor.editor Paavilainen, Pekka
dc.contributor.editor Lahtinen, Titta
dc.date.accessioned 2020-12-22T09:12:38Z
dc.date.available 2020-12-22T09:12:38Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.isbn 978-952-11-5340-2
dc.identifier.issn 1796-1726
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/323600
dc.description.abstract Tämä merenhoidon seurantakäsikirja käsittää merenhoitosuunnitelman seurantaohjelman kuvauksen kokonaisuudessaan. Se päivittää vuoden 2014–2020 seurantaohjelman ja sitä sovelletaan vuoden 2020 heinäkuusta vuoden 2026 heinäkuuhun. Seurantaohjelma on osa merenhoidon suunnittelua, jota tehdään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (272/2011) ja merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (980/2011) toteuttamiseksi. Tämä laki ja asetus on annettu meristrategiadirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista) kansallista toimeenpanoa varten. Suomessa meristrategiadirektiivin mukaista meristrategiaa kutsutaan merenhoitosuunnitelmaksi. Suomen seurantaohjelma koostuu 13:sta ohjelmasta, joiden alla on yhteensä 44 alaohjelmaa. Tähän päivitettyyn seurantaohjelmaan lisättiin kuusi uutta alaohjelmaa ja useita alaohjelmia muokattiin joko muuttuneiden vaatimusten, kehittyneempien menetelmien tai muuttuneen toimintaympäristön takia. Merenhoidon uusia vaatimuksia ovat meristrategiadirektiivin liitteen 3 päivitys (EU/2017/845), Euroopan komission päätös EU/2017/848 merivesien hyvän ekologisen tilan vertailuperusteista ja menetelmästandardeista sekä seurantaa ja arviointia varten tarkoitetut täsmennykset standardoiduista menetelmistä. Seurantakäsikirja koostuu kolmesta osasta: seurantaohjelman tausta, varsinainen seurantaohjelma, ja kolmas osa, joka käsittelee seurannan kehitystarpeita, kustannuksia ja riittävyyttä. Seurantaohjelma kattaa ekosysteemilähestymistavan mukaisesti erilaisia muuttujia, jotka kuvaavat toisaalta veden ominaisuuksia ja laatua ja toisaalta ekosysteemin osia ja niiden tilaa sekä niihin kohdistuvia ihmisestä johtuvia paineita. Seurannan alaohjelmissa on kuvattu mitattavat meriympäristön ominaisuudet tai paineet, niiden seurantatiheys, indikaattorit, joihin seurantatietoa käytetään, seurannalla kootun tiedon hallinta ja yhteydet meristrategiadirektiivin hyvän tilan laadullisiin kuvaajiin ja kriteereihin. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristökeskuksen raportteja 47/2020 fi
dc.title Seurantakäsikirja Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaan vuosille 2020–2026 fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-11-5340-2

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_47_2020_Seurantakasikirja_2020-2026.pdf 26.11Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record