Association of periodontitis and tobacco use with autoimmune diseases and its radiologic diagnostic challenges with chronic rhinosinusitis

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6914-3
Title: Association of periodontitis and tobacco use with autoimmune diseases and its radiologic diagnostic challenges with chronic rhinosinusitis
Author: Julkunen-Iivari, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Doctoral Programme in Oral Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-01-15
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6914-3
http://hdl.handle.net/10138/323625
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Chronic periodontitis is an inflammatory disease requiring treatment. Smoking is a significant risk factor for periodontal diseases and many others, including autoimmune diseases and chronic rhinosinusitis. Periodontitis can lead to periodontal-endodontic lesions and may cause chronic rhinosinusitis. To make the right treatment plan for these chronic diseases, diagnosing anatomical structures and pathological signs from radiographs is highly important. This series of investigations focused on several research questions. How does chronic periodontitis associate with autoimmune and autoimmune-related diseases? How does tobacco-product use affect periodontal health? Is tobacco-product use associated with lower education level and mortality? And what kinds of radiologic challenges can be expected when diagnosing radiological signs of periodontitis and anatomical structures in chronic rhinosinusitis patients. Altogether 1 676 randomly selected subjects in Stockholm County, Sweden, joined this study in 1985 and they were followed-up for 30 years for mortality (Studies I and II). Their tobacco use habits and the data from oral examination were recorded at baseline. The Swedish national health registers recorded their hospital and open health-care admissions (World Health Organization [WHO] International statistical classification of diseases and related health problems [ICD] 7, 9 and 10 codes). All subjects were classified into groups: “subjects with autoimmune disease” and “subjects without autoimmune diseases” (Study I); and “current tobacco product users” and “non-users” (Study II). Associations between the diagnosed autoimmune disease and the oral-health variables (Study I), periodontal health parameters, current use of tobacco products, education level and age of death were analyzed (Study II). In study III, the imaging data for 59 randomly selected patients in Helsinki University Hospital, Finland, was used. Radiographical signs of local dentoalveolar bone loss and apical radiolucency were analyzed blinded and inter-imaging accuracy was calculated from computed tomography scans (CT) and panoramic radiographic scans (PTG). Study IV employed the CT data of 57 chronic rhinosinusitis patients from Tampere University Hospital, Finland, to analyze the reproducibility of the Lund-Mackay (LM) scores and 43 other anatomical structures between three professional observers. SPSS was used for all analyses. From the data, 50 patients with diagnosed autoimmune diseases were detected. The plaque index (PI) was significantly higher in the autoimmune disease group compared to non-autoimmune group (≥ median 35 (70%) vs < median 872 (54%), P-value = .030). No statistical difference was found in other periodontal health parameters or use of tobacco products between the groups (Study I). Current tobacco users had poorer periodontal health than non-users. Use of tobacco products associated with higher plaque-, calculus- and gingival index scores compared to non-users (P< .001). They were also more likely to present with deepened periodontal pockets (5 mm) (P< .001) and missing teeth (P = .010) compared with non-users. Tobacco users had lower education level compared with non-users (P< .001), but tobacco-product use did not associate with premature death (Study II). In general, inter-observer agreement in CT and PTG scans with the three other professional observers compared to the oral radiologist was from poor (kappa -0.054) to moderate (kappa 0.455). Based oral-radiologist records, inter-imaging accuracy was moderate (kappa 0.565) to very good (kappa 0.908) (Study III). Between three observers, inter-observer agreement regarding the structures in CT scans was generally moderate by Cohen’s kappa coefficient. Poor reproducibility was observed in the certain surgically important structures, like optic nerve and anterior ethmoidal artery (Study IV). Patients with a higher PI, which characterizes poor oral hygiene, were more likely to develop autoimmune diseases in the long run. Current use of tobacco products has a negative impact on periodontal health parameters and reinforces the perception that tobacco products are risk factors for periodontal diseases. Tobacco-product users are typically less educated than non-users, although, tobacco-product use may not associate with premature death. There is a great variation between professional observers in diagnosing signs of local dentoalveolar bone loss and periapical radiolucency from PTG and CT scans, and anatomical structures in sinus CT scans, which indicates multi-professional consultation before final treatment plan. To diagnose local horizontal bone loss, PTG is as reliable as CT, but not for vertical bone loss or periapical radiolucency.Väitöskirjahankkeen tavoitteena oli tutkia kuinka krooninen parodontiitti assosioituu autoimmuunisairauksien kanssa, kuinka tupakkatuotteet vaikuttavat ienkudossairauksiin ja onko niiden käyttö yhteydessä koulutustasoon sekä kuolleisuuteen. Lisäksi tutkittiin minkälaisia radiologisia diagnostisia eroavaisuuksia voidaan havaita parodontiitin ja kroonisten poskiontelotulehduksen anatomisissa rakenteissa kun eri koulutustason tulkitsijat niitä havainnoivat. Tutkimus osoitti, että autoimmuunipotilaiden ryhmässä oli korkeampi suuhygieniaa kuvaava plakki-indeksi verrattuna ei-autoimmuunisairaiden ryhmään, mikä korostaa hyvän suuhygienian merkitystä tässäkin potilasryhmässä. Tupakkatuotteiden (nuuska ja poltettava tupakka) käyttäjillä oli merkittävästi huonompi ienterveys verrattuna ei-käyttäjiin. Niiden käyttö assosioitui myös korkeampaan plakki-, hammaskivi-, ja ienverenvuotoindekseihin, syventyneisiin ientaskuihin sekä puuttuvien hampaiden lukumäärään. Tupakkatuotteiden käyttäjät olivat vähemmän koulutettuja mutta niiden käyttö ei tässä tutkimuksessa kuitenkaan liittynyt ennenaikaiseen kuolemaan. Röntgentutkimusten luotettavuutta selvitettäessä havaittiin, että tulkitsijan kokemuksesta riippuen patologisen muutoksen rekisteröiminen vaihteli huonosta kohtalaiseen. Suuradiologin tulkitsemien löydösten perusteella laskettu kuvienvälinen tarkkuus tietokonetomografia ja panoraamatomogafia kuvien välillä vaihteli kohtalaisesta erittäin hyvään mutta kolmen katsojan yhteneväisyys poskiontelotulehdusten tietokonetomografiakuvista oli vain kohtalainen. Huono yhteneväisyys havaittiin joissakin leikkausalueen kriittisissä anatomisissa rakenteissa, kuten näköhermossa ja etummaisessa etmoidaalivaltimossa. Nämä tulokset korostavat moniammatillisen yhteistyön ja konsultaation merkitystä ennen lopullista hoitopäätöstä. Tutkimus toi siis uutta tietoa suun terveyden merkityksestä autoimmuunisairauksissa, tupakoinnin ja nuuskan käytön merkityksestä suun terveyden kannalta, sekä korosti tarkkuutta suusairauksien röntgendiagnostiikassa.
Subject: hammaslääketiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
julkunen-iivari_anna_dissertation_2021.pdf 880.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record