Mitigating the Space Between : Triple nexus and new emerging aid paradigm

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012285518
Title: Mitigating the Space Between : Triple nexus and new emerging aid paradigm
Author: Nurminen, Johanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies (2010-2017)
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012285518
http://hdl.handle.net/10138/323816
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kehitysmaatutkimus
Development Studies
U-landsforskning
Abstract: Tutkielma käsittelee humanitaarisen avun toimintaa monitahoisissa ja pitkittyneissä kriiseissä ja esittelee taustalla olevan humanitaarisen avun paradigman. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti dynaamisiin muutoksiin, jotka ovat johtaneet humanitarismin integroitumisen osaksi laajempaa poliittista prosessia, nimittäin humanitaarisen, kehitysyhteistyön ja rauhanrakentamisen yhteensovittamista. Tutkimuksessa selvitetään, miten humanitaariset toimijat muuttavat tripla neksuksen toteutettaviksi käytännöiksi ja minkälaisia merkityssysteemejä niille luodaan. Tutkimuksen laajempi tavoite on yhdistää nämä dynamiikan muutokset osaksi keskustelua humanitaarismin ja humanitaarisen avun tulevaisuudesta. Materiaali koostuu toteutetuista haastatteluista humanitaarisen avun ammattillaisten kanssa sekä valitusta dokumenttijoukosta. Metodeina käytän diskurssianalyysia ja ja dokumenttianalyysiä sisällön sosiaalisten rakenteiden paljastamiseksi. Keskeinen väittämäni on, että tripla neksuksen käyttö heijastaa laajempaa humanitarismin paradigman muutosta, joka johtuu humanitaarisen toimintaympärsitön politisoitumisesta.This Master’s thesis analyzes humanitarian action in a complex and protracted setting and introduces the underlying humanitarian aid paradigm. Particularly, the research focuses on the dynamics that have contributed towards the integration of humanitarianism and a wider set of political goals, namely the convergence of humanitarian, development and peace agendas, and elaborate how humanitarian actors are turning ‘triple nexus’ into doable practice. I have focused my attention especially on the meanings humanitarian actors have given to nexus-centered thinking and how they are operationalizing it in practice. A broader aim for the study is to connect these dynamic changes to the larger discussion on the future of humanitarianism and effects on humanitarian action. The primary data consists of interviews conducted with humanitarian aid professionals as well as a selection of policy documents. I have used discourse and documentary analysis to focus on discursive changes. My core argument is that the triple nexus as an aid policy reflect a larger shift in the humanitarian paradigm as a result of the politicisation of the operational environment of humanitarian action.
Subject: humanitarianism
humanitarian aid
triple nexus
complex emergency
aid politicisation
resilience
Subject (yso): humanitarianismi
humanitaarinen apu
tripla neksus
monitahoinen kriisi
avun politisoituminen
resilienssi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record