Relations between the Church of England and the Russian Orthodox Church during the Second World War, 1941-1945

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7892-7
Title: Relations between the Church of England and the Russian Orthodox Church during the Second World War, 1941-1945
Author: Ketola, Hanna-Maija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology, Church history
Date: 2012-04-14
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7892-7
http://hdl.handle.net/10138/32390
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: My aim in this study is to find how the official relations between the Church of England and the Russian Orthodox Church were created and developed during the Second World War. I look at the events mainly from the British point of view, asking who took the first steps, how the attempts were handled within the Church of England and what the motives were of those who promoted friendship between the churches. The position of the Russian Orthodox Church changed on the eve of and during the war and the Soviet government allowed it to establish relations with churches abroad. One of the first churches that the Russian Church contact was established with was the Church of England. The relations between the churches were also important in supporting the alliance between Britain and the Soviet Union. The main events concerning the relations between the Church of England and the Russian Orthodox Church were the visit of an English Church delegation to Moscow in 1943, discussion about translating a book published by the Moscow Patriarchate, and the return visit to England by the Russian delegation in 1945. The decisions concerning the relations were made in a small circle in the Church of England. The Ministry of Information and the Foreign Office were deeply involved, although they wanted to give the impression in public that the visits were a purely religious affair. In its actions the Church of England supported the British government s aims concerning the alliance, but at the same time it had its own agenda. Its leaders wanted to support Christians in the Soviet Union by establishing contacts with them in an attempt to guarantee that the concessions which Stalin had made to the Orthodox Church would become permanent. That meant that the English church leaders chose to be quiet in public about some difficult matters concerning, for instance, the fate of the Baltic States, because they thought that it would make the situation worse for the victims. However, they tried to influence politicians privately. The main archival sources on the church s side are the Archbishops (Lang, Temple) and Bishops (Headlam, Bell) papers and the papers of the Church of England Council on Foreign Relations at Lambeth Palace Library. The papers of the Ministry of Information and the Foreign Office at the Public Record Office (National Archives) reveal how those government bodies were involved in developing the connections. I also use Archbishop Garbett s papers from the York Minster Archives and Swedish Bishop Yngve Brilioth s papers from Carolina Rediviva in Uppsala.Tässä tutkimuksessa selvitän, miten Englannin anglikaanisen kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon viralliset yhteydet syntyivät ja kehittyivät toisen maailmansodan aikana. Tarkastelen tapahtumia pääasiassa Britannian näkökulmasta: kuka teki aloitteen, miten yhteydenottopyrkimyksiä käsiteltiin Englannin kirkossa ja millaisin motiivein yhteyksiä edistettiin. Tutkimus perustuu Englannin kirkon johtohenkilöiden sekä Britannian ulko- ja tiedotusministeriöiden arkistomateriaaliin. Lokakuun vallankumouksen seurauksena uskonnon ja kirkkojen asema Neuvostoliitossa oli vaikea. Toisen maailmansodan kynnyksellä ja sen aikana Stalin kuitenkin helpotti Venäjän ortodoksisen kirkon asemaa. Neuvostohallitus salli kirkon myös luoda yhteyksiä ulkomaisten kirkkojen kanssa, joista Englannin kirkko oli ensimmäisiä. ----- Aloitteen läheisempien suhteiden luomiseksi teki Venäjän ortodoksinen kirkko syksyllä 1942, kun se ehdotti kirkollisten delegaatioiden vierailuvaihtoa, neuvostohallituksen hyväksymänä ja mitä todennäköisimmin sen kehotuksesta. Pitkällisen harkinnan ja valmistelujen jälkeen Yorkin arkkipiispan johtama kolmihenkinen delegaatio vieraili Moskovassa syyskuussa 1943. Venäläisten vastavierailu Englantiin toteutui sodan jo päätyttyä kesäkuussa 1945. Vierailujen lisäksi suhteiden luomisen kannalta tärkeäksi nousi myös kysymys siitä, käännettäisiinkö Moskovan patriarkaatin julkaisema kirja Totuus uskonnosta Venäjällä englanniksi vai ei. Käännöksen vastustajat pitivät kirjaa pelkkänä neuvostopropagandana, ja pelkäsivät sen vaikuttavan vahingollisesti brittien liittolaisuudelle antamaan tukeen. Toiset taas kuulivat siinä Venäjän kirkon autenttisen äänen . Englannin kirkossa päätökset yhteyksistä tehtiin hyvin pienessä piirissä, jota johti Canterburyn arkkipiispa. Tiedotusministeriö ja ulkoministeriö olivat vahvasti mukana, vaikka julkisuuteen haluttiin antaa kuva, että vierailut olisivat luonteeltaan puhtaasti kirkollisia tapahtumia. Toimillaan Englannin kirkko tuki Britannian hallituksen liittolaispolitiikkaa Neuvostoliiton kanssa, mutta sillä oli myös omat tavoitteensa. Sen johtajat halusivat tukea Neuvostoliiton kristittyjä luomalla heihin yhteydet ja pyrkimällä siten lujittamaan Stalinin kirkolle tekemien myönnytysten pysyvyyttä. Se merkitsi sitä, että he katsoivat parhaaksi vaieta julkisuudessa joistakin Neuvostoliittoa koskevista vaikeista asioista , kuten Baltian maiden kohtalosta, koska he pelkäsivät protestien vaikeuttavan entisestään sikäläisten tilannetta. He olivat kuitenkin huolissaan Neuvostoliiton miehittämien maiden väestöstä ja pyrkivät vaikuttamaan poliitikkoihin yksityisesti.
Subject: kirkkohistoria
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record