Huono-osaisia työntekijöitä? : Tutkimus vuokratyöntekijöiden työelämän laadusta

Show simple item record

dc.contributor.author Tanskanen, Antti
dc.date.accessioned 2012-03-22T08:27:24Z
dc.date.available 2012-04-04 fi
dc.date.available 2012-03-22T08:27:24Z
dc.date.issued 2012-04-14
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-7642-8 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/32391
dc.description.abstract In my thesis I study agency work and especially agency workers quality of working life. My research data includes qualitative and quantitative materials. The qualitative materials include, for example, parliamentary documents, Internet discussion group data, articles from the daily newspaper Helsingin Sanomat, Ministry of Labour reports and documents written from the employers point of view. The quantitative materials consist of the 2005 European Working Conditions Survey and the Finnish Labour Force Surveys for 2008 and 2009. My thesis consists of six original articles and a summarizing chapter. The results show that agency workers have a poorer quality of working life compared to other workers, both in the EU15 countries and in Finland. In the EU15 countries, agency workers are less likely than workers with a standard employment contract to have social support, job satisfaction, autonomy, work security and high qualifications. In Finland, agency workers, compared to other workers, are, for example, less educated, have a lower socio-economic status and lower levels of qualifications. In addition, agency workers are willing to do a higher amount of work and have more often searched for a new job than other workers. Compared to other workers, agency workers are less likely to hold a manager position in the workplace. Finally, both in the EU15 countries and in Finland, agency workers are paid less than other workers. According to my analyses, agency work is a neoliberal form of employment. The main characteristics of agency work are flexibility, insecurity and the hegemony of employers. Agency work has also been deregulated during the last decades and nowadays agency work is a relatively free and unregulated form of work. In the contemporary labour market in Finland, agency workers are in a poor position because agency work is unregulated, the Ministry of Employment and the Labour Movement have not improved the position of agency workers, and employers are lobbying for agency work. At the end of the summarizing chapter, the results are discussed with reference to evolutionary theory. The main themes are status striving, cooperation, fairness, reciprocity, fear and self-deception. en
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastelen vuokratyötä ja vuokratyöntekijöiden työelämän laatua erilaisten kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten aineistojen pohjalta. Kvalitatiivisia aineistojani ovat muun muassa valtiopäiväasiakirjat, internetin keskustelupalsta-aineisto, Helsingin Sanomien vuokratyötä käsittelevät kirjoitukset vuosilta 2003 2007 sekä työnantajien ja työhallinnon aiheesta julkaisemat kirjoitukset. Kvantitatiivisia aineistojani ovat neljäs eurooppalainen työolotutkimus vuodelta 2005 ja Tilastokeskuksen työvoimatutkimukset vuosilta 2008 ja 2009. Tutkimus koostuu kuudesta artikkelista sekä yhteenvetoluvusta. Tutkimuksessa vastaan seuraaviin kysymyksiin: Minkä tekijöiden osalta vuokratyö on uusliberalistinen työn muoto? Ovatko vuokratyöntekijät erilaisilla työelämän laadun ulottuvuuksilla mitattuna huono-osaisia työntekijöitä? Mitkä tekijät tuottavat vuokratyöntekijöiden aseman? Vuokratyö voidaan mieltää uusliberalistiseksi työn muodoksi, koska vuokratyön keskeisiä piirteitä ovat sääntelemättömyys, joustavuus ja työnantajien hegemonia. Lisäksi vuokratyön sääntelyn purkaminen osuu ajallisesti yhteen aikakauden muutoksen kanssa, jota on kutsuttu siirtymäksi sosiaalisesti ankkuroidusta liberalismista uusliberalismiin. Vuokratyöntekijöiden työelämän laatu on muita työntekijöitä huonompi lähes kaikilla analysoimillani työelämän laadun mittareilla. EU15-maiden vuokratyöntekijöillä on vakituisia suurempi suhteellinen todennäköisyys heikkoon taloudelliseen kompensaatioon, vähäiseen työyhteisön tukeen, työtyytymättömyyteen, harkintavallan puutteeseen, työsuhteen turvattomuuteen sekä siihen, että työtehtävät eivät edellytä ammattitaitoa. Suomessa vuokratyöntekijät saavat muun muassa muita työntekijöitä vähemmän palkkaa, ovat muita harvemmin esimiesasemassa ja tekevät muita epätodennäköisemmin korkean ammattitaidon työtehtäviä. Lisäksi vuokratyöntekijät tekevät muita työntekijöitä todennäköisemmin osa-aikaista työtä, koska kokoaikaista työtä ei ole tarjolla, haluaisivat työskennellä muita useammin nykyistä enemmän ja ovat etsineet muita useammin uutta työtä viimeisten neljän viikon aikana. Vuokratyöntekijän aseman tuottavia tekijöitä ovat vuokratyön sääntelemättömyys, työhallinnon suhtautuminen vuokratyöhön, työnantajien harjoittama lobbaus ja ammattiyhdistysliikkeen passiivisuus. Tutkimukseni perusteella vuokratyöntekijät ovat huono-osaisia työntekijöitä. Tutkimuksen lopuksi tulkitsen tuloksiani evoluutioteoreettisessa viitekehyksessä, koska se voi tarjota perimmäisen selityksen tutkimuksessani esiin nousseille statusaseman, yhteistyön, oikeudenmukaisuuden, vastavuoroisuuden, pelon ja itsepetoksen teemoille. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-10-7641-1 fi
dc.relation.isformatof Helsinki: 2012, Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject valtiotiede fi
dc.subject yhteiskuntapolitiikka fi
dc.title Huono-osaisia työntekijöitä? : Tutkimus vuokratyöntekijöiden työelämän laadusta fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Artikkeliväitöskirja fi
dc.type.ontasot Artikelavhandling sv
dc.ths Roos, J.P.
dc.opn Julkunen, Raija
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos, yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper sv
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
huonoosa.pdf 350.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record