Death and Dying Mediated by Medicine, Rituals, and Aesthetics : An Ethnographic Study on the Experiences of Palliative Patients in Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6928-0
Title: Death and Dying Mediated by Medicine, Rituals, and Aesthetics : An Ethnographic Study on the Experiences of Palliative Patients in Finland
Author: Butters, Maija
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Doctoral School in Humanities and Social Sciences
Doctoral Programme in History and Cultural Heritage
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
Doktorandprogrammet i historia och kulturarv
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-01-30
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6928-0
http://hdl.handle.net/10138/323930
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This dissertation is a phenomenologically oriented ethnographic study on the experiences of palliative and hospice patients in Finland. The overarching research question concerns how contemporary urban Finns, who have been diagnosed with a terminal illness, experience and negotiate their end of life, death, and dying. The study explores what kinds of language, imageries, and possible rituals exist in relation to dying, the variety of means that dying patients use to face their mortality, and how different environments and perspectives—medicine, rituals, and aesthetics—support patients in their negotiations vis-à-vis their existential situation. The research material was gathered through ethnographic fieldwork comprising interviews and participant observation among terminally ill patients in 2014–2017. The research participants were recruited mostly from two locations, a hospice home and an oncology ward at a university hospital. The former became the primary research site. The analysis is based on data collected from 21 research participants, including materials that they shared (such as photos and artwork), and two blogs. A collection of ancillary materials (such as newspaper articles and reports from the Social and Health Ministry) helped to contextualize the subject. The study explores and analyzes the ways in which patients received their terminal diagnosis, and how they were affected by different spaces and places toward the end of life. The main body of the work concentrates on the practices and activities around and by palliative patients from the perspective of ritual studies. The overall phenomenological orientation of the study highlights the embodied and embedded aspect of the research participants’ lifeworld. This approach is complemented by critical mediated posthumanism as well as anthropological ritual theories. Together these locate the patients’ illness and dying trajectories within the larger cultural and biomedical context. In addition, the study employs critical analysis of the dynamics of the care environments, using the Deleuzoguattarian conceptualization of striated and smooth. The main findings of the study speak to embodied and mediated manners of experiencing death and dying, even as existential matters were expressed in relation to everyday life and corporeality. Rituals at the end of life were twofold: institutional medical rituals and personal ritualizations in the form of death avoidance rituals and death preparatory rituals. Of the various empowering and metaphysically meaningful frames that arose in the material, such as religion and spirituality, aesthetics and nature were the most accessible and efficient means for the research participants to process their approaching death and even find existential comfort as they proceeded toward their end of life.Tämä väitöskirja on etnografinen tutkimus palliatiivisten potilaiden kokemuksista nykypäivän Suomessa. Tutkimuksessa tarkastellaan fenomenologisesti, miten sairastuneet kokevat ja käsittelevät elämän loppuun, kuolemaan ja kuolemiseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksessa kysytään, miten kuolemasta puhutaan, millaisia mielikuvia ja rituaaleja kuoleman läheisyydessä esiintyy sekä mitä erilaisia välineitä kuolemaan johtavaan sairauteen sairastuneilla on käytössään kuolevaisuuden käsittelyssä. Tutkimus perustuu aineistoon, joka kerättiin etnografisen tutkimuksen menetelmin vuosina 2014-2017. Tutkimukseen osallistui yhteensä 21 potilasta saattohoitokodista ja yliopistollisen sairaalan syöpäosastolta. Saattohoitokodista tuli tutkimuksen ensisijainen tekopaikka. Haastattelujen ja havainnoinnin lisäksi tutkimusaineistoon kuuluu kuva- ja tekstiaineistoja, joita tutkittavat antoivat tutkimuksen käyttöön. Tällaisia olivat esimerkiksi tutkittavien omat tekstit, kuten blogikirjoitukset, sekä valokuvat ja taideteokset. Tutkimuksen kontekstualisoinnissa käytettiin muun muassa sanomalehtiartikkeleita sekä sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja. Fenomenologinen lähestymistapa korostaa tutkittavien ruumiillista ja suhteista elämismaailmaa. Analyysissa näkökulmaa täydennetään antropologisilla rituaaliteorioilla sekä välitteisellä posthumanismilla. Välitteinen posthumanismi painottaa elämisen ja kuolemisen teknologisia ja materiaalisia ulottuvuuksia sekä niihin liittyviä sosiaalisia ja esteettisiä suhteita. Nämä tulokulmat sijoittavat kokemukset sairaudesta ja kuolemisesta laajempaan kulttuuriseen ja biomedikaaliseen kontekstiin. Edellisen lisäksi tutkimuksessa analysoidaan hoitoympäristöjä deleuze-guattarilaisen sileän ja uurretun tilan käsitteiden avulla. Tutkimuksen löydöksissä korostuvat elämän loppuvaiheen ja kuolemisen kokemuksen ruumiillisuus ja välitteisyys, esimerkiksi eksistentiaaliset haasteet näyttäytyivät suhteessa arkisen elämän kehollisiin ilmiöihin. Tutkimuksessa tulee esille kahden tyyppisiä loppuelämän rituaaleja: yhtäältä institutionaalisia, usein medikaalisia rituaaleja ja toisaalta henkilökohtaisia, pienimuotoisia rituaaleja, joista osa oli kuolemaan valmistavia ja osa kuoleman välttämiseen tähtääviä. Analyysissa hahmottui erilaisia metafyysisesti merkittäviä ja voimaannuttavia kehyksiä, kuten uskonto. Näistä kehyksistä estetiikka ja luonto olivat toimivimpia ja tehokkaimpia tutkimukseen osallistuneille. Estetiikka ja luonto tarjosivat käytännöllisiä välineitä työstää ajatusta lähestyvästä kuolemasta ja auttoivat löytämään eksistentiaalista lohtua sekä metafyysisiä oivalluksia elämän loppuhetkillä.
Subject: uskontotiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Butters_Maija_Dissertation_2021.pdf 2.729Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record